Svein Kristiansen, pensjonert professor ved Institutt for marinteknikk, NTNU, forfatter av læreboken «Maritime Transportation – Safety Management and Risk Analysis» (Elsevier 2005)

Fregattnavigasjon, lys i mørket og Forsvarets forklaringsbehov

Forklaringen «forvekslet tankskip med terminal» var et merkelig forsøk på å stille fregattens seilas i et bedre lys. Hva foregår?

Publisert: Oppdatert:

Med utgangspunkt i trafikkmengden i Hjeltefjorden og sannsynligheten for at et fartøy feilnavigerer, kan midlere forventet tid mellom hver møteulykke i Hjeltefjorden beregnes til cirka100 år. Kort sagt: en ganske lite sannsynlig hendelse.
Med utgangspunkt i trafikkmengden i Hjeltefjorden og sannsynligheten for at et fartøy feilnavigerer, kan midlere forventet tid mellom hver møteulykke i Hjeltefjorden beregnes til cirka100 år. Kort sagt: en ganske lite sannsynlig hendelse. (Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix)