Jofri Lunde og Jon H. Stordrange slår i DN 16.7. til lyd for å omlegge klimapolitikken på transportområdet. «Milliarder til velstående elbileiere må erstattes med bedre løsninger for kollektiv transport og bildeling.»

Problemet er at en slik politikk ikke vil virke. En kan i beste fall få til en helt marginal reduksjon i klimagassutslippene. Lunde og Stordrange burde kanskje ha lest seg litt opp om hva forskningen på dette området viser.

Tempo-prosjektet for Norges forskningsråd og 12 brukerpartnere, herunder også NHO Transport, viste med all mulig tydelighet at den eneste strategien som kan monne, er å gjøre kjøretøyene utslippsfrie. Tilsvarende forskning i utlandet gir samme konklusjon.

En måte å klassifisere klimastrategier på, er det kjente trekløveret «avoid/shift/ improve».

«Avoid» betyr at vi skal unngå reiser og frakt – altså med hensikt redusere mobiliteten og varebyttet til en brøkdel av dagens nivå. Glem det. Hverken nasjonale eller internasjonale myndighetsorgan har vilje, virkemidler eller politisk ryggdekning til å iverksette noe slikt.

«Shift» betyr å flytte reiser og frakt til andre og presumptivt mer klimavennlige transportmidler. Heller ikke dette vil føre frem. I godstransporten er konkurranseflatene mellom transportmidlene så små at selv drakoniske virkemidler bare gir marginale endringer i markedsandelene. I persontransporten skal det svært mye til å lokke en vesentlig del av bilistene over på buss, bane, sykkel eller gange.

Bildeling er også et tveegget sverd. Tradisjonelt har vi, for å bruke bil, måttet ha en. Bildeling vil gjøre bilen tilgjengelig for enda flere enn før.

Da gjenstår bare «improve»-strategien. Den er til gjengjeld nokså lovende. Vi kan forbedre transportmidlene enten ved å gjøre dem mer energieffektive, eller ved å redusere karboninnholdet i energibæreren. Elektrifisering gjør begge deler, samtidig som energikostnaden reduseres. Det er rene kinderegget.

I internasjonalt perspektiv er haken ved denne strategien at den, for å få full effekt, forutsetter en avkarbonisert kraftsektor eller et kvotesystem som innebærer at den marginale elbilkilometer gir nullutslipp regnet over hele energikjeden. I andre land enn Norge vil elektrifisering av bilparken møte store utfordringer for å oppgradere distribusjonsnettet, skaffe nok utslippsfri strøm og etablere massiv offentlig ladeinfrastruktur – for ikke å snakke om motstanden mot å skattlegge biler med forbrenningsmotor. Slik skattlegging er hovedgrunnen til at vi her på berget har lykkes med å innfase elbiler i stort omfang.

Men i Norge er det liten grunn til å erstatte den mest slagkraftige delen av vår klimapolitikk med noe som ikke virker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.