Norges Bank ønsker at utlånsrentene skal opp. Derfor stiger boliglånsrentene nå om lag i takt med den generelle renteutviklingen. Hvis bankene ikke øker boliglånsrentene slik Norges Bank ønsker, vil Norges Bank måtte øke sine renter mer. Det synes som om en del tolker den økte renten som et tegn på at det ikke er konkurranse i bankmarkedet, senest Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Meyer ønsker flere tiltak. Vi vil vurdere dem nøye og gi vårt syn på effekten av dem om norske myndigheter ønsker ytterligere reguleringer. Men i sum mener vi tiltakene Meyer foreslår allerede er godt ivaretatt i markedet.

Finansportalen gir svært god markedsoversikt. Samtidig er bankene pålagt å prise hvert enkelt lån individuelt, basert på kundens økonomi. Blant annet derfor har bankene sammen med offentlige instanser gjort Norge til det landet i verden der det er enklest for kundene å finne ut hva den enkelte kunde kan få i andre banker. Søknadsprosessen er heldigital, tar kort tid og du trenger ikke finne frem noe informasjon. Det gjør banken for deg.

Som samfunn skal vi være glade for at bankene tjener penger og er solide, spesielt i den urolige tiden vi er inne i. Det gir et trygt fundament for norsk økonomi, og det gir oss banker som kan bidra for både forbrukere og næringsliv også i usikre tider. Men bankene skal ikke tjene for mye heller. Da utnytter vi ressursene i samfunnet feil.

Det som kjennetegner bankers inntjening, er at den varierer. Og særlig i tider med store endringer i renten. Derfor må man vurdere bankenes overskudd over tid, og ikke basert på ett enkelt kvartal, slik Meyer gjør.

En analyse publisert av Norges Bank konkluderer med at det ikke er noen indikasjoner på at norske banker tjener for mye penger. Tvert imot fremholdes det at om bankene hadde tjent mindre, ville førstelinjeforsvaret mot tap vært svakere og faren for bankkriser høyere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.