Storebrand meldte nylig at de kjøper investeringsappen Kron. Både Schibsted og DNB har de siste årene kjøpt raskt voksende utfordrere i form av Nettbil og Sbanken.

Selskaper med begrenset omsetning eller små markedsandeler er blitt ansett å ha mindre betydning for konkurransen. I de senere år har dette snudd. Konkurransetilsynet har vist økt villighet til å stanse kjøp av oppstartsselskaper.

Pernille Edh Hasselgård
Pernille Edh Hasselgård

Den endrede praksisen skaper usikkerhet for oppstartsselskaper som lanseres med et mål om å selge virksomheten en dag. Det kan få store konsekvenser, og oppleves som inngripende, å ikke få lov til å selge egen virksomhet når man vil eller til den kjøperen man selv ønsker.

Utviklingen har vist at i raskt voksende markeder kan oppstartsselskaper få større betydning for konkurransen enn tidligere antatt. Dette gjelder særlig digitale markeder. Da Facebook kjøpte Instagram i 2012, hadde selskapet 35 ansatte og ingen omsetning. Bak skjulte det seg imidlertid en enorm brukervekst som tilsa at selskapet kunne bli en viktig brikke i markedet fremover, hvilket gjorde Instagram til et attraktivt selskap for Facebook.

Konkurransemyndighetene er bekymret for en utvikling der større aktører kjøper utfordrerne sine for enten å legge ned driften eller inkorporere den i virksomheten til erstatning for egen innovasjon. Dominerende aktører kan få så mye makt at det i realiteten ikke er rom for andre selskaper. Faren for dette er særlig relevant i markeder med nettverkseffekter hvor selskapenes posisjon styrkes jo flere kunder de har.

Et eksempel på en aktør som blir mer attraktiv for både kjøpere og selgere i takt med økende brukertall er markedsplassen Finn.no. Det vil være mindre aktuelt å selge bilen din på en konkurrerende plattform dersom majoriteten av kjøperne befinner seg på Finn.no.

Konkurransetilsynet grep for første gang inn mot kjøp av et oppstartsselskap i 2020, da Schibsted kjøpte utfordreren Nettbil. Det er også første gang tilsynet stanset en transaksjon som allerede var gjennomført.

Europakommisjonen grep nylig inn mot en allerede gjennomført transaksjon, i forbindelse med teknologigiganten Illuminas kjøp av oppstartsselskapet Grail, som utvikler blodprøver for tidlig oppdagelse av kreft.

I USA har Federal Trade Commission varslet inngrep mot Facebooks oppkjøp av den virtuelle fitnessappen Within Unlimited og også innledet en prosess for å skille ut Instagram og Whatsapp fra Facebook.

Reversering av allerede inngåtte transaksjoner oppleves svært inngripende for selskapene det gjelder. For disse selskapene kan tid- og ressurskrevende prosesser opp mot konkurransemyndighetene gi store negative virkninger.

Vedtaket i Schibsted/Nettbil ble opphevet av lagmannsretten og er nå anket til Høyesterett, som ventes å avgjøre saken neste år. Når saken endelig avgjøres, vil det være over tre år siden oppkjøpsavtalen mellom partene ble inngått. Partene har da stått i en usikker situasjon tilsvarende lenge.

Inngrep vil også kunne få betydning for investeringsviljen i markedene det gjelder. Dersom praksisen gjør det mindre attraktivt å starte opp og investere i nye selskaper, risikerer den å skade innovasjonen som Konkurransetilsynet søker å beskytte.

Tilsynsmyndighetenes utfordring er å stake ut en kurs som er tilstrekkelig forutsigbar for markedsaktørene, og som ikke gjør det mindre attraktivt å investere i ny virksomhet.

Forrige uke grep Europakommisjonen inn mot en allerede gjennomført transaksjon, i forbindelse med teknologigiganten Illuminas kjøp av oppstartsselskapet Grail

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.