Like før jul la Kulturdepartementet ut på høring et forslag til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november til 28. februar som følge av pandemien. Høringsfristen var 11. januar.

Tom Rasmussen
Tom Rasmussen

Akkurat som i forrige forskrift er underleverandørene til kulturarrangement inkludert i høringsforslaget, og akkurat som sist gang er disse definert som følger:

«Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement.» (§5, punkt 3)

En særdeles viktig underleverandør er imidlertid av uforståelige grunner utelatt i denne ordningen, nemlig billettselskapene.

I det norske markedet i dag er det flere aktører, og vi utgjør syv av dem: DX, Hoopla, Tikkio, Ticketco, Ticketmaster, Eventim og Tix. Selskapene har ulik størrelse og profil, men vi har det til felles at vi er et helt uunnværlig mellomledd mellom arrangørene og det billettkjøpende publikum.

Dette gjelder ikke minst når arrangementer må kanselleres og billetter refunderes grunnet nedstengninger.

I likhet med underleverandørene som er omfattet av kompensasjonsordningen, opplever vi et totalt inntektsbortfall ved koronanedstengninger, men i motsetning til de andre underleverandørene blir ikke arbeidsoppgavene våre borte. Tvert imot: De dobler seg.

Vi påføres et enormt tilleggsarbeid knyttet til refundering av solgte billetter, og vi må utføre dette arbeidet helt uten noen form for betaling eller kompensasjon.

Denne urimeligheten kan ikke fortsette. Billettselskapene må innlemmes i den nye kompensasjonsordningen.

Slik vi ser det er det to vesentlige momenter som gjør at nettopp vi står i en særstilling blant underleverandørene til kulturbransjen, og hvorfor vi helt udiskutabelt hører med blant aktørene som skal omfattes av ordningen.

  • Blant de andre underleverandørene er det en direkte sammenheng mellom betalingen de mottar og tjenesten de leverer. Ved avlysninger faller inntektene deres bort, men det samme gjør også tjenesteleveransen. De kan dermed kanalisere ressursene sine inn mot nye inntektskilder og slik helt eller delvis kompensere for inntektsbortfallet.

For vår del er det altså motsatt. Ved avlysninger faller inntektene våre bort mens tjenestene vi tilbyr er så spesialiserte for ett marked – billetterte arrangementer – at vi ikke kan snu oss mot andre alternative inntektskilder.

  • Vi ville uansett ikke hatt tilgjengelige ressurser til en slik snuoperasjon, da arbeidsmengden vår faktisk går opp når kundene våre opplever massekanselleringer, som nå under nedstengningen. Dette arbeidet må vi som tidligere nevnt utføre uten noen som helst form for betaling eller kompensasjon.

En rekke tjenesteleverandører er nødvendig for avviklingen av et kulturarrangement, men det er bare én tjenesteleverandør som også er nødvendig i de situasjonene hvor kulturarrangementene må avlyses. Denne leverandøren – vi – burde vært den aller første som spesifikt ble nevnt i kompensasjonsordningen. I stedet er vi altså utelatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.