Dagens Næringsliv er uenig med regjeringen, et samlet Storting, NHO og Virke om at kompensasjonsordningen skulle videreføres ut oktober (lederartikkelen 5. august). Foran seg skyver de Choice-konsernets gode juli måned. Det virker som om DN ikke har satt seg inn i regelverket for kompensasjonsordningen. Store konsern får nemlig begrenset støtte.

For Choice gjør dette taket at det ikke er mer å søke på, og slik har det vært siden april. Andelen kostnader som konsernet har fått dekket gjennom ordningen, er på 13 prosent (2020). Det er en dråpe i havet målt opp mot det enorme tapet selskapet har lidd (5,1 milliarder tapt i 2020 sammenlignet med 2019).

En ny forutsetning for støtte, som DN heller ikke nevner, er at bedrifter som går med overskudd ikke vil få kompensasjon.

At ordningen i noen tilfeller har slått feil eller urimelig ut, må ikke ta bort det faktum at den har reddet mange arbeidsplasser. De fleste forstår at når staten tar bort næringsgrunnlaget til bedrifter for å beskytte liv og helse, er det rimelig at staten hjelper de samme bedriftene over kneika. DN må gjerne mene at dette har vært feil politikk, men for svært mange bedrifter gjør dette at de nå kan starte gjenoppbyggingen og få tilbake sine ansatte. I Choice har nær 5000 ansatte vært permittert eller er blitt sagt opp.

Selv om ordningene har vært nyttige, er de aller fleste reiselivsbedriftene i en dramatisk dårligere økonomisk tilstand nå enn før pandemien.

Ingen skal kunne si at de ansatte og eierne i reiselivsbedriftene ikke var med på denne dugnaden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.