Da Gaute og Stig Ubostad ønsket åpne en restaurant fem meter under havet i Lindesnes, var det en rekke tekniske og praktiske utfordringer de måtte løse. De lyktes ved å jobbe systematisk sammen med forskere og utviklere. Restaurant Under fikk to Michelin-stjerner, hadde per mars 7500 bookinger, og folk kom fra hele verden for å oppleve det spesielle spisestedet.

Helt til koronakrisen snudde alt på hodet.

Restauranten er en av over 5000 norske bedrifter som hadde godkjente utviklingsprosjekter gjennom Skattefunn i fjor, en ordning som administreres av Forskningsrådet og Skatteetaten, hvor Forskningsrådet vurderer forsknings- og utviklingskomponenten i prosjektet, og Skatteetaten sørger for skattemessig vurdering og utbetaling av fradragene.

Bedrifter av alle størrelser og i alle bransjer bruker Skattefunn. Ordningen har vært svært viktig for mange små og mellomstore bedrifter fordi det er enkelt å søke, og fordi kravene til nyskapning er overkommelige for mange.

Skattefunn er blitt brukt av Dyreparken i Kristiansand til å utvikle tjenester som bedrer opplevelsen til besøkende, hoteller for å lage bookingsystemer, av bedrifter som har designet bedre båtskrog, batteridrevne ferger, trådløse gassdetektorer, nye typer øl, og for å lage sikrere bilstoler for barn.

Ordningen blir også brukt av bedrifter som lager avanserte sensorer, livreddende medisinsk utstyr og nye vaksiner som krever langsiktig og kostbar forsknings- og utviklingsinnsats. Mange av slike bedrifter har ofte større utgifter enn inntekter, og for slike virker ordningen som en negativ skatt hvor beregnet fradrag gis som et tilskudd.

Felles er at de har satset på forskning og utvikling for å fornye seg og norsk næringsliv. Alle vil få dekket en del av disse utgiftene ved skatteoppgjøret i høst. Problemet for mange av dem er at oktober plutselig virker veldig langt unna. For en god del av bedriftene vil oktober være for langt unna.

Derfor ber vi regjeringen endre reglene for utbetaling av Skattefunn-fradrag så bedriftene kan få pengene de har krav på så fort som mulig etter 31. mai. I tillegg foreslår vi følgende tidsavgrensede tiltak:

  • Oftere delutbetalinger av 2020-støtte.
  • Øke prosentandelen av prosjektutgifter til forskning og utvikling man kan trekke fra 20 prosent til opp mot 40 prosent i skattefradrag.
  • Heve maksgrensen for timerater slik at bedrifter i større grad kan leie inn forskere og utviklere for å hjelpe dem med å forbedre produktene sine.
  • Øke fradragsgrunnlaget fra 25 millioner kroner til 50 millioner, noe som vil kunne være avgjørende for en liten gruppe bedrifter, for eksempel innen helsefeltet hvor det er kostnadskrevende å gjennomføre kliniske utprøvinger.

Norge er avhengig av et næringsliv som investerer for å fornye seg. Skattefunn er det desidert viktigste virkemiddelet for bedriftenes forskning og utvikling. Vi tror alle tiltakene ovenfor vil gjøre at ordningen fungerer enda bedre. Men aller viktigst er det at de som allerede har investert for å utvikle bedriften sin, får tilbake pengene før de blir et offer for den økonomiske krisen vi befinner oss i.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.