Massetesting for covid-19 med hurtigtester er innført på norske skoler i høst for å redusere belastningen med karantene, holde skoler og barnehager åpne og å hindre at barn og ungdom får enda flere ulemper og skader av pandemien.

Mette Kalager
Mette Kalager

De siste dagene har vi imidlertid merket oss en økende uro i mediene, på skoler og i kommuner. Det rapporteres om økende smitte, store utbrudd og overbelastet testsystem og smitteoppsporing.

Lise Helsingen
Lise Helsingen

Ved Foss videregående skole i Oslo var over 500 elever er i karantene. Det har bydelsoverlegen bestemt, til tross for at karantene skulle unngås med testing.

Magnus Løberg
Magnus Løberg

Denne uken satte kommuneoverlegen i Bærum noen klassetrinn på ungdomsskoler på rødt nivå fordi det var for mange positive tester.

Michael Bretthauer
Michael Bretthauer

Det er forventet at man oppdager flere tilfeller når man øker testingen. Det betyr ikke nødvendigvis at det er økt smitte, men at massetestingen fungerer som den skal, ved å påvise smitte uten symptomer – såkalte mørketall.

Søkelys på smittetall uten sammenhold med antall tester som utføres, kan føre til uforholdsmessige smitteverntiltak.

Vi er enige med regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) i at søkelys på smitte som styrende for tiltak bør unngås. I den nåværende situasjonen med uttalt testing blant unge mennesker med minimal risiko for alvorlig sykdom og mange vaksinerte, er sykehusinnleggelser et bedre mål å styre etter, enn positive tester.

Vi må holde skolene åpne og gi barna anledning til læring og samvær.

Hurtigtester er gode til å utelukke smitte. Men hurtigtester kan også føre til mange feildiagnoser, såkalte falsk positive tester.

Med den relativt lave smittespredningen vi har i mange områder i Norge, er opptil fem av ti positive hurtigtester for korona falsk-positive. Det viser en systematisk gjennomgang nylig av all forskningslitteratur i verden.

Det betyr at testen slår ut som positiv, selv om den testede ikke er smittet med koronaviruset. Tallene bekreftes av Folkehelseinstituttet på instituttets nettside om hurtigtesters egenskaper.

Jo mer hurtigtesting når smitten er på det nivået vi nå har i Norge, desto større blir problemet med falsk-positive tester

Jo høyere smittespredning det er blant de testede, desto lavere blir andelen falsk-positive. Men dagens smittetall blant norske skolebarn er fortsatt relativt lave, og derfor er mange positive hurtigtester falsk-positive.

Jo mer hurtigtesting som gjennomføres når smitten er på det nivået vi nå har i Norge, desto større blir problemet med falsk-positive tester.

Med hver ny skoleelev som testes som nærkontakt, vil antall falsk-positive tester øke. Det er derfor betimelig å revurdere betydningen av massetestingen av skolebarn uten symptomer.

Bruk av hurtigtester for barn og ungdom uten symptomer, for eksempel skolebarn som er nærkontakter, krever stor forståelse av testens egenskaper og et kaldt hode. Fordelene og ulempene er usikre; en studie fra Danmark fant nylig at massetesting ikke reduserte forekomst eller innleggelser av covid-19.

Positive hurtigtester bør ikke føre til flere tiltak, som ny skolestenging, slik som denne uken i Bærum.

Danmark avvikler de fleste koronarestriksjoner 10. september, og delstaten Bayern i Tyskland har varslet at den skroter smittetall som grunnlag for grønt, oransje og rødt nivå for regioner, og heller bruker tall for sykehusinnleggelser.

Det kan være et eksempel til etterfølgelse for å unngå feiltolkninger av smitte på grunn av økt testing og økt forekomst av falsk-positive tester hos barn og unge som massetestes på skolene og i barnehager.

Det er prisverdig at myndighetene er tydelig på at barn skal prioriteres til å leve sine liv så normalt som mulig. Barn og unge har hatt en stor byrde av pandemien. For å hjelpe skolene til å forbli åpne, må vi holde hodet kaldt når vi massetester.

Den norske legeforenings initiativ «Gjør kloke valg», som gir råd om for mye testing i helsevesenet, kan tjene som eksempel for hvordan man kan bruke testing klokt og målrettet for å øke nytten og redusere ulempene og uhensiktsmessige konsekvenser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.