Vitamin D blir promotert som en nøkkel i kampen mot koronasykdom. Begrunnelsen for dette er syltynn. Nyheten om at vitamin D reduserer alvorlighetsgraden av sykdommen må per i dag betraktes som «fake news».

Likevel benyttes vitamin D mot koronasykdom på «høyeste plan». Donald Trump har nettopp blitt behandlet for koronasykdom med en cocktail av potente medikamenter. Forhåpentlig ble det gjort etter nøye klinisk vurdering, og heldigvis for presidenten overlevde han både sykdommen og behandlingen. Det ble også gitt vitamin D.

Beslutningen om det var kanskje lett da det tilsynelatende er mange indikasjoner på nytte, samtidig som at sjansen for skade er svært liten.

Rolf Jorde
Rolf Jorde (Foto: Bjørn-Kåre Iversen)

Det har vært skrevet en rekke vitenskapelige artikler om vitamin D og koronasykdom. Langt de fleste har vært positive til vitamin D som forebygging og behandling. Et slikt syn ble også nylig fremført av Iver Mysterud og kolleger i debattinnlegget «Vitamin D er en nøkkel i kampen mot koronasykdom» i Dagens Næringsliv 10. oktober. Dessverre føyer innlegget seg pent inn i den «vitamin D-hypen» som har vært en gjenganger i norsk presse de siste årene.

Det kan derfor være interessant å se nærmere på argumentene som fremføres.

Det første er teoretiske betraktninger om vitamin D sin potensielle betydning for immunsystemet, som de fleste vil være enige i.

Det andre er at de med lave nivå av vitamin D har større sjanse for å få alvorlig koronasykdom. Alt annet ville være sensasjonelt, da høy alder og overvekt disponerer både for lavt vitamin D og alvorlig sykdom.

Sist og viktigst, når vitamin D har vært gitt ved koronasykdom så har sykdomsforløp blitt mildere ifølge den eneste studien som til nå er publisert om dette.

Selve gullstandarden for å bevise at en medisin virker, er såkalte randomiserte, kontrollerte studier: Én gruppe får det aktive stoffet og en annen gruppe får placebo («narremedisin»). Hvem som får hva, skal være tilfeldig (randomisert), og hverken pasient eller behandler skal vite hvem som får hva. Etter en stund brytes randomiseringskoden og en ser hvilken gruppe som kom best ut.

Studien som Mysterud & co referer til, inkluderte 76 pasienter innlagt på sykehus for koronasykdom. Alle fikk standard behandling. Femti ble randomisert til vitamin D-tilskudd mens 26 ikke fikk slikt tilskudd.

Av de 50 som fikk vitamin D, var det kun en som trengte behandling på intensivavdeling, mens det av de 26 som ikke fikk vitamin D, var 13 som trengte slik behandling.

Dette er et helt formidabelt resultat og overgår all annen form for behandling av koronasykdom. Men når noe ser ut til å være for godt til å være sant, er det som regel for godt til å være sant.

Ved nærmere ettersyn viser det seg at det ikke ble gitt placebo, og behandlerne visste hvem som var i hvilken gruppe. Det ble ikke målt nivå av vitamin D i blodet, ei heller målt høyde og vekt.

Det siste er spesielt ille, da kroppsmasse er av stor betydning for sykelighet ved koronainfeksjon og er et minstemål av hva som skal registreres i en hver klinisk studie.

Det er vanskelig å forstå at en så mangelfull studie ble akseptert for publisering i et anerkjent tidsskrift. Lansering av vitamin D som en nøkkel i kampen mot koronasykdom er derfor per i dag «fake news».

Jeg har brukt de siste 20 årene av mitt forskningsaktive liv på å vise sikre, positive helseeffekter av vitamin D-tilskudd. Det har jeg ikke lyktes med, og det har heller ingen andre (hvis en da ser bort fra den velkjente betydning vitamin D har for skjelettet spesielt hos barn).

Vitamin D-forskningen er full av studier som viser at personer med lavt nivå av vitamin D er mer utsatt enn andre for all verdens plager og sykdommer. Ved forsøk på å forebygge eller behandle disse sykdommene med vitamin D har resultatene derimot vært negative. Det utelukker selvsagt ikke at det kan være en minimal effekt av vitamin D-tilskudd, spesielt hos dem som har alvorlig vitamin D-mangel. Men det utelukker at det er store effekter, da dette ville vært vist for lenge siden.

Vi skal likevel ikke helt avskrive vitamin D ved koronasykdom. Samlestudier viser at det kanskje kan være en liten forebyggende effekt av vitamin D mot luftveisinfeksjoner hos personer med svært alvorlig vitamin D-mangel. En rekke nye kliniske studier av høy kvalitet er nå på gang, og de vil forhåpentlig gi oss et skikkelig svar på om vitamin D hjelper ved koronasykdom.

Som vitamin D-forsker håper jeg inderlig at resultatene blir positive, slik at vi endelig kan slå i bordet med at vitamin D er til nytte for annet enn skjelettet.

Inntil så skjer bør vi ikke fyre ytterligere opp under «vitamin D-hypen». Etter min mening bør en stille større krav til medisinsk behandling enn at det sannsynligvis ikke er skadelig. Hvis vi som leger og forskere tar lettvint på faktagrunnlaget vil vi miste troverdighet. «Fake news» har ingen plass hverken i politikken eller medisinen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.