Deltagelse i et par digitale møter denne uka har gjort meg skremt. Skremt fordi møtene har vært arrangert av det offentlige og alle innledere nevner at snart er vi tilbake til fysiske møter og den sideeffekten det har med uformell dialog mellom partene.

Jeg er skremt.

Jeg er daglig leder i utviklingsselskapet Nordveggen AS som er næringsselskap i to kommuner Rauma og Lesja. Det betyr at vi er heldig som får jobbe i to nabokommuner i to ulike fylker, Møre og Romsdal og Innlandet. Vi er i «utkanten» av våre fylker med det som det innebærer av vurderinger for å delta f eks i fylkeskommunale møter.

Koronaen har altså vært en velsignelse på dette feltet.

Solveig Brøste Sletta
Solveig Brøste Sletta

Jeg har deltatt på møter fra Molde/Ålesund til Brumumdal og er veldig oppdatert på næringsutvikling og virkemidler i begge fylker. Og det uten at de som betaler for oss, må dekke mer enn én til tre timers arbeid, mot tidligere én til én og en halv dags arbeid pluss reise og opphold.

… uten at de som betaler for oss, må dekke mer enn én til tre timers arbeid, mot tidligere én til én og en halv dags arbeid pluss reise og opphold

Og dette gjelder ikke minst gründere og næringslivet som også kan skaffe seg ny kunnskap.

Koronaens digitale effekt var en gave til Distrikts-Norge. La oss ikke miste den.

Vi må møtes for å få den personlige kontakten. Stemmer det?

Ja, det stemmer for dem som ikke har sett muligheten i de digitale verktøyene som allerede finnes. Jeg har blitt kjent med mange flere på tvers av grenser nå i digitale møterom enn jeg blir på store konferanser.

Jeg tror ikke møtearrangører har utnyttet fullt ut mulighetene som ligger i digitale møter. Og så skal vi jo utvikle nye løsninger. Utviklingen vil ikke stoppe på dette feltet.

Fysiske møter vil vi ha, men la det digitale være hverdagen. Det er det som er hverdagen. På denne måten kan også vi i distriktene være likeverdig med dem som bor sentralt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.