Regjeringen kom onsdag med forslag om bedre regler for gjeldsforhandlinger eller konkursbeskyttelse. Tiltaket skal hindre at virksomheter som i utgangspunktet er sunne og har livets rett, ikke går under med tap av arbeidsplasser og verdier.

Trolig vil regelendringen føre frem flere forhandlinger med kreditorene og gi økte muligheter for å unngå konkursåpning, som vil gjøre seg bra i dagens situasjon. Men slik vi ser det, kommer forslaget med en betydelig hake – en såkalt «bordet fanger»-regel.

Forslaget viderefører nemlig gjeldende regler om at dersom forhandlingene ikke fører frem til en ordning med kreditorene, åpnes konkurs uten at vilkårene ellers for konkurs er innfridd.

I verste fall vil vi se at flere selskaper går konkurs, selv om øvrige vilkår for konkurs ikke er til stede. Det vil i så fall være i direkte motstrid med hovedformålet med den midlertidige loven: å unngå konkurser.

De som er klar over risikoen, vil sannsynligvis velge å ikke benytte seg av ordningen likevel. Det gjør tiltaket kontraproduktivt.

Dag Saltnes
Dag Saltnes

Vi mener en bedre løsning vil være å la konkurslovens generelle regler for konkursåpning gjelde ved mislykkede rekonstruksjonsforhandlinger. Det vil forhindre konkursåpning i situasjoner hvor det er forbigående likviditetsmangel, men ikke «insuffisiens», altså at samlet gjeld er høyere enn eiendelene.

Særlig sett i sammenheng med dette: Terskelen for å åpne rekonstruksjonsforhandlinger er senket fra at skyldnere er ute av stand til å betale regninger ved forfall – altså illikviditet – til at skyldnere «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer».

Dette er et forhold som det etter vår mening bør rettes opp i under behandlingen i Stortinget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.