Stortinget diskuterer denne tirsdagen prinsippene for utdeling av kontantstøtte til bedriftene. Ett av prinsippene er at bedrifter som er pålagt å holde stengt som følge av koronaviruset, skal få kompensert inntil 90 prosent av sine faste kostnader fra staten.

Gøril Bjerkan, s iviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (PhD), driver rådgivning og utredning i regi av Bjerkan Analyse
Gøril Bjerkan, s iviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (PhD), driver rådgivning og utredning i regi av Bjerkan Analyse (Foto: Bymisjonen)

Ett av tvistepunktene som diskuteres er om det skal innføre utbytteforbud for de bedrifter som mottar kontantstøtte. Hele pakken er beregnet å koste inntil 20 milliarder kroner per måned.

Private barnehager ble pålagt å holde stengt fra 13. mars. Eierne av private barnehager vil derfor kvalifisere til å få dekket inntil 90 prosent av sine faste kostnader under denne pakken. Mens ti prosent skulle de dekke selv. Eiere av private barnehager kan ta utbytte.

Men private barnehager trenger ikke å søke om kontantstøtte. Årsaken er at de allerede den 17. mars fikk en eksklusiv pakke, som dessuten er adskillig bedre for mottageren enn den kontantstøttepakken som nå diskuteres. Pakken kom uten utbytteforbud.

I dette perspektiv er det underlig at pakken til de private barnehagene ikke har vært diskutert, hverken på Stortinget eller i mediene. Regjeringen offentliggjorde på Kunnskapsdepartementets hjemmesider allerede tirsdag 17. mars at private barnehager skulle få dekket hele sitt inntektstap som følge av stengte barnehager. Begrunnelsen var å unngå permitteringer i barnehagene.

Størrelsen på pakken til barnehagene er også betydelig.

  • De private bedriftenes potensielle inntektstap når kundene (barna) uteblir er for det første knyttet til bortfall av kommunale tilskudd som utbetales av kommunene, men kommer fra de statlige rammetilskudd. Dette utgjør om lag 1,8 milliarder kroner i måneden (2017-tall). Dette tilskuddet, i motsetning til andre tilskudd barnehagene mottar, er direkte knyttet til antall barn.
  • For det annet besluttet regjeringen allerede 17. mars at staten skulle dekke bortfallet av foreldrebetalingen til private barnehager. Med 2017-tall beløper dette seg til 350 millioner kroner i måneden. Til sammen er det vel to milliarder kroner i måneden bare til private barnehager. Eller ti prosent av kontantstøttepakken til næringslivet for øvrig.

De private barnehagene står dermed i en særstilling i regjeringens pakkeforløp. De kompenseres for det første for 100 prosent for sitt inntektstap knyttet til at butikken må stenges ned. Og for det annet er det ingen diskusjon av utbytteforbud.

Regjeringens offisielle begrunnelse var å unngå permitteringer. Det kan derfor synes som om regjeringen mener det er viktigere å unngå permitteringer i private barnehager enn i annen virksomhet, det være seg privat eller offentlig eid virksomhet.

Kulturinstitusjoner som Operaen, DNS og Nationaltheatret har måttet stenge dørene etter pålegg fra staten. Man kunne jo tenke seg at bortfall av billettinntekter ble kompensert. Både Operaen og Nationaltheatret er heleid av staten ved Kulturdepartementet, slik at utbytteproblematikk kan en se bort fra.

Transportselskaper som Vy og Ruter har ikke måttet stenge butikken, men har fått redusert sitt inntektspotensial betydelig. Disse har måttet permittere ansatte.

At pakken til barnehagene ble klar så tidlig og med så vidt gode vilkår, kan tyde på en sektor med svært gode lobbyister. Og på at sektoren har fått stor makt over utformingen av politikken på sitt område. Det bør være til ettertanke når reguleringen av sektoren er til vurdering.

I det minste er det lov å håpe på at det ikke blir nødvendig med støtte i form av statlige obligasjonslån til noen private barnehageaktører. Uten 100 prosent kompensasjon kunne noen aktører fort kommet i brudd med noen av vilkårene – «covenants» – i avtalen om obligasjonslån.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.