Mange treffsikre tiltak er på plass for morgendagens arbeidsplasser

Tiden er inne for å rette blikket fremover og velge treffsikre virkemidler for å bevare og skape fremtidige arbeidsplasser, skriver Thomas Falck i DN 15. april. Det er jeg hjertens enig i, og det er nettopp det regjeringen nå gjør.

Vi tar i bruk alle verktøy vi har, samtidig som vi utvikler nye.

Fra onsdag etter påske kunne norske bedrifter søke om tilskudd og lån fra regjeringens tiltakspakke på fem milliarder kroner. Innovasjon Norge har etablert nye finansieringsordninger og utvidet rammene for å bistå bedrifter i krise, og Investinor har fått mer penger til å investere i vekstbedrifter.

Krisepakken skal bidra til å berge både den kortsiktige likviditeten og det langsiktige behovet for kapital i bedriftene. I utformingen av pakken har Falck vært én av mange gode bidragsytere.

Regjeringen har prioritert å kapitalisere opp låneordninger og løsninger som avlaster risiko og aktiviserer privat kapital og kompetanse til bedriftene. Dette er ordninger som møter flere av behovene Falck peker på.

Tiltakene skal bygge opp om de private eiermiljøene som er villige til å investere. Private eieres kompetanse og kapital vil være avgjørende for å drive utviklingen av norsk næringsliv også gjennom krisen vi opplever nå.

Derfor gjør vi blant annet dette:

  • styrker innovasjons- og etableringstilskudd med 2,6 milliarder
  • øker lånerammen på innovasjonslån med 1,6 milliarder
  • bevilger én milliard ekstra til matching- og fondsinvesteringer i Investinor
  • styrker miljøteknologiordningen og klyngeprogrammet
  • øker støtten til private innovasjonsmiljøer.

Og dette kommer altså i tillegg til en bred kompensasjonsordning og en egen pakke med garanti- og låneordninger som vi la fram tidligere i april.

Krisepakken for gründere og vekstbedrifter skal opprettholde aktivitet, utvikling av morgendagens næringsliv og hindre unødvendige permitteringer og konkurser som følge av koronasituasjonen. Når vi en gang skal se tilbake på det vi gjør i dag, vil vi helt sikkert se ting som burde vært gjort annerledes. Vi kommer også til å følge situasjonen nøye å se om det er behov for justeringer underveis. Men jeg vil heller bli beskyldt for å ha gjort for mye enn for lite.

Tiltakene skal bygge opp om de private eiermiljøene som er villige til å investere. Private eieres kompetanse og kapital vil være avgjørende for å drive utviklingen
Iselin Nybø

Og ingen skal ha grunn til å beskylde regjeringen for å ha vært tilbakeholden eller mangle handlekraft.

Midt i en vanskelig situasjon kan vi ikke miste fremtiden av syne. Regjeringen ønsker å hjelpe de bedriftene som har livets rett gjennom krisen. De grepene vi tar nå, skal sikre at vi har et konkurransedyktig, bærekraftig og nyskapende næringsliv også når krisen er over.

Bedriftene er helt avgjørende for vårt mål om å bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Det målet står fast.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.