Innlegg: Koronaviruset gir et varsko for norsk økonomi

Koronaviruset er en alvorlig trussel mot verdensøkonomien, i hvert fall midlertidig. Men hendelsene nå forteller oss også om Norges langsiktige risiko som oljenasjon.

Frykt for smitte gir færre reisende og i neste omgang redusert oljeforbruk i transportsektoren.
Frykt for smitte gir færre reisende og i neste omgang redusert oljeforbruk i transportsektoren.Foto: Gunnar Blöndal
Publisert 28. February 2020, kl. 11.27Oppdatert 28. February 2020, kl. 11.27