Regnskap Norge ba i mars Finansdepartementet om utsatt frist for innlevering av årsregnskap og skattemelding. Bakgrunnen er det ekstraordinært høye sykefraværet i forlengelsen av samfunnsåpningen etter pandemien. Det har satt press på kapasiteten i regnskapsbransjen.

Vi hadde en forventning om at departementet ville ha forståelse for dette.

Rune Aale-Hansen
Rune Aale-Hansen (Foto: CF-Wesenberg)

Finansdepartementet har avslått anmodningen, og begrunnet dette med konsekvensene det vil ha for arbeidssituasjonen hos det offentlige. Regnskap Norge er skuffet over at det ikke er bedre vilje til å balansere hensynet mellom bransjens og det offentliges behov.

Utfordringen hos regnskapsbransjen er reell, og ferske tilbakemeldinger forteller at situasjonen er prekær – spesielt knyttet til skattemeldingsfristen som forfaller ved utgangen av mai.

Regnskapsbransjen har i to år bidratt med ekstraordinær innsats i forbindelse med oppfølging av kompensasjonsordningene som nesten har vært i kontinuerlig utvikling. Som hos mange andre bransjer har sykefraværet eksplodert på nyåret – parallelt med at myndighetene har lansert en helt ny mva-melding og gradvis også innfører ny skattemelding – og hvor regnskapsførernes oppgave er å bistå landets små- og mellomstore bedrifter med å etterleve nye regler, rutiner og skjemaer.

Vi kommet med forslag til løsning som kunne tatt oss gjennom dette på en god måte. Når departementet selv erkjenner arbeidspress, og derfor ikke imøtekommer næringslivets behov, forventer vi som minimum at det vises forståelse i tilfeller der frister oversittes på grunn av høyt sykefravær. Vår klare oppfordring er derfor at myndighetene ikke uten videre ilegger tvangsmulkt.

Skatteforvaltningsloven gir skattemyndighetene adgang til å frafalle tvangsmulkten i «særlige tilfeller» (§ 14–1 tredje ledd). I lovens forarbeider uttales det at det med dette siktes til tilfeller der mulkten «slår urimelig ut eller hvor fastholdelse av tvangsmulkten ikke fremmer formålet om oppfyllelse».

Dette er argumenter som i høyeste grad bør gjelde for årets skattemeldingsfrist. Det viktige blir at adgangen til frafall etter loven faktisk benyttes. Terskelen bør være lav.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.