Bård Bjerkholts logikk er at prisvekst er dumt for arbeidsfolk, ergo skal de også ønske seg lønnskutt for å bekjempe den.

Norges Bank kan ikke gjøre noe med den importerte inflasjonen, så den reallønnsnedgangen er et faktum og kan ikke hentes inn med renteøkninger. Den lønnen er tapt.

Så mener Bjerkholt at Norges Bank bør bøte på dette ved å redusere innenlandsk prisvekst gjennom aggressive renteøkninger. Mekanismen er at høyere ledighet demper lønnskravene, og med lavere lønnskostnader kan bedriftene senke prisene.

Men her blir Bjerkholts logikk en kortslutning. Prisene faller selvsagt ikke like mye som lønningene, siden bedriftene også har andre kostnader.

Konsekvensen av rentesettingen blir altså et ytterligere reallønnsfall!

Og i tillegg øker kostnadene på boliglånene dramatisk.

Hvordan skulle dette gagne lønnsmottagerne, sa du, Bjerkholt?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.