Hvorfor er strømmen så dyr akkurat nå, når kulda er som verst?

Ikke bare været påvirker strømprisene i Norge. Takket være våre fornybare ressurser og en godt organisert strømforsyning har vi tilgang på strømmen vi trenger, til en pris som er lavere enn de fleste landene rundt oss.

Kjell-Børge Freiberg (Frp), olje- og energiminister.
Kjell-Børge Freiberg (Frp), olje- og energiminister. (Foto: DN)

Variasjoner i nedbør og temperatur bidrar til at kraftprisene kan variere mye; både over døgnet, og gjennom sesonger og år. Prisene påvirkes også av forholdene i landene rundt oss. Ikke noe av dette er nytt, eller en følge av utenlandskabler som ennå ikke er bygget.

Vi har i flere tiår vært tett knyttet til kraftsystemene i nabolandene våre.

Det siste året har strømprisene i nabolandene vært høyere enn på mange år. Fordi det koster mer å slippe ut CO 2 enn før og som følge av økte priser på kull og gass, har det vært dyrere å produsere strøm i kull- og gasskraftverk. Samtidig hadde vi her hjemme en varm og tørr sommer, med rekordlave tilsig til vannkraftverkene.

Prisene stiger også normalt med vinterkulda. Når forbruket øker, går også prisene opp. Det er en funksjon av et kraftmarked som virker.

Vannkraftverk har evne til å lagre vann i magasiner, slik at de kan produsere strøm når behovet er størst. Vi har også noe vindkraft, og Norge er del av et nordisk kraftmarked. Vi har dessuten en kraftkabel til Nederland. Samlet gjør dette at vi har den strømmen vi trenger når vi har bruk for den.

Norge har normalt overskudd av strøm, og det vil trolig være situasjonen i mange år fremover. Store deler av overskuddet eksporterer vi til andre land i sommerhalvåret, når vannkraftproduksjonen normalt er høy og strømforbruket lavt.

Eksport av overskuddskraft til våre naboland og kontinentet skaper store verdier. Kraftselskapene er i all hovedsak eid av kommuner og fylkeskommuner.

Tilknytningen til andre lands kraftsystemer er viktig fordi kraftproduksjonen der er mindre avhengig av været. Muligheten til å importere strøm er avgjørende for den norske forsyningssikkerheten. For eksempel har vi de siste ukene importert mer kraft enn vi har eksportert. Men utvekslingsmulighetene bidrar også til mer. Krafthandelen gjør at vi kan skape verdier og arbeidsplasser basert på de fornybare energiressursene.

Kraftprodusentenes beslutning om å produsere eller å spare vann må alltid tas under usikkerhet. Faren for tørke og knapphet på vann i magasinene må blant annet avveies mot faren for fulle magasiner og skadeflom. Dette fikk vi ikke minst illustrert i fjor. Den tørre og varme sommeren ble avløst av en periode med betydelig nedbør, flom og en rask oppfylling av magasinene.

Strengere begrensninger på tapping av vannmagasinene kan bidra til å forverre situasjonen i mange vassdrag.

Å strupe handelen med kraft er heller ikke en farbar vei. Da øker risikoen for store prissvingninger her hjemme, og vi står uten den reserven som andre lands kraftsystemer utgjør for oss. Behovet for unødig kostbare og konfliktfylte kraftutbygginger ville raskt presse på, for å sikre at vi har nok strøm uansett vær. Strømkundene er de som måtte betale.

Våre naturgitte fortrinn har gitt Norge rikelig tilgang på rimelig strøm. Slik skal vi ha det også i fremtiden. Men skal vi få det til, må vi tilpasse oss en verden i endring.

Lønnsom fornybar energi bygges ut for å sikre forsyningen til elbiler, elferger og industri basert på klimavennlig energi. Men i motsetning til våre nærmeste naboer avvikler vi støtteordninger betalt av strømkundene. Vi ruster opp strømnettet og legger til rette for at strømmen kan brukes på stadig nye områder. I tillegg bygges to nye kabler til Storbritannia og Tyskland.

Fornybar energi er etterspurt i Europa. Samtidig vil vi kunne importere strøm når vi trenger den.

Vi ønsker en balansert utvikling i kraftforsyningen og å utnytte fortrinnet Norges fornybare energiressurser gir oss. Da får vi priser på strøm som gir en sikker og konkurransedyktig strømforsyning til industri, næringsliv og folk flest, og til lønnsom kraftproduksjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Går strømprisene høyere nå, tror jeg at jeg dropper elbil og går over til diesel
Hva vil skje med kraftmarkedet hvis hele Norge går over til elbil?
01:40
Publisert: