Per Sanderud, leder av kraftskatteutvalget, fremla mandag utvalgets anbefalinger til endringer i kraftskattesystemet. Han mener de foreslåtte endringene vil bidra til økt verdiskaping. Vi i Energi Norge, El og it og Norsk Industri deler målsetningen om økt verdiskaping, men tiltakene som foreslås er feil medisin. Forslagene vil bidra til at norsk vannkraft forvitrer, ikke økt verdiskaping.

Sentralt i utvalgets forslag er å skjerpe grunnrenteskatten og samtidig fjerne kommunale ordninger.

Utvalget har ikke svart på de utfordringer samtlige partier på Stortinget peker på når det gjelder behovet for modernisering og videreutvikling av mange gamle vannkraftverk. Dette er et sentralt bidrag for å realisere klimapolitiske forpliktelser og politiske målsettinger.

Det er mange eksempler på prosjekter som viser at utformingen av den statlige grunnrenteskatten hindrer gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak. Utvalget foreslår ingen reelle endringer i grunnrenteskatten, snarere en liten skjerping, hopper bukk over hovedproblemet og går i stedet løs på de kommunale skatteordningene. Det er feil medisin.

Vi ønsker ikke å fjerne grunnrenteskatten. Men den må endres slik at den ikke rammer prosjekter med lav eller normal avkastning. I dag betaler selv kraftverk som går med underskudd grunnrenteskatt. Det er uholdbart.

Utredningen beskriver hvilke forutsetninger som må være på plass for at deres forslag til utforming av grunnrenteskatten ikke skal påvirke investeringsbeslutningene. En av disse forutsetningene er at eierskapsbegrensningene og det lovfestede offentlige eierskapet avvikles. Vi mener at utvalgets forslag er utviklet for å fungere i en teoretisk virkelighet som ikke finnes.

Fornybarnæringen er opptatt av å legge igjen verdier der kraften produseres. Utvalgets forslag vil svekke den lokale oppslutningen om noe vi trenger mer av: fleksibel, fornybar kraft. Det er viktig dersom vi skal opprettholde og videreutvikle klimavennlig, norsk industri. Vi trenger investeringer i fornybar energi både for å løse klimaproblemene og skape nye arbeidsplasser.

Energi Norge har spilt inn forslag som vil fjerne de uheldige effektene av dagens grunnrenteskatt uten at statens og kommunenes samlede inntekter rammes. Dessverre finner vi lite igjen av forslagene i utvalgets rapport.

Hvis vannkraften skal gjøre jobben sin for at politiske klimamål skal nås, trenger vi politisk lederskap og ikke skrivebordsteori basert på en virkelighet som ikke eksisterer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.