Jeg påpekte i et innlegg 21. desember 2019 at elektrisitetsavgiften betyr at byggingen av Northconnect ikke tilfredsstiller krav til samfunnsøkonomisk effektivitet. Årsaken til det er at vi kan få en situasjon der norske konsumenter har høyere betalingsvillighet for strøm som likevel blir solgt til Storbritannia. I et innlegg 11. januar blir jeg imøtegått av Kjetil Lund i NVE. Han medgir at jeg har rett, men hevder at norsk merverdiavgift (mva.) betyr at dette problemet gjelder all norsk eksport, så eksistensen av vridende skatter bør ikke vurderes som et hinder for norsk eksport av strøm.

Dette argumentet er nesten helt feil.

Europa er vår viktigste handelspartner. EU har gjort en betydelig innsats for å harmonisere merverdiavgiften. Dent ligger i gjennomsnitt på cirka 20 prosent, noe som er lavere enn i Norge, men ikke så veldig mye. Ulikheter i merverdiavgiften er derfor litt vridende, men ikke så veldig mye, så det behøver vi ikke bekymre oss for, annet enn i de tilfeller der merverdiavgiften er betydelig lavere enn i Norge. Et eksempel på det er Storbritannias merverdiavgift på strøm, som er fem prosent for husholdninger. Dette gjør at den skatteinduserte vridningen ved Northconnect er enda dårlige fra et effektivitetsperspektiv enn det elavgiften isolert sett skulle tilsi.

Eksport av strøm gjennom Nortconnect burde derfor ikke bare ilegges elavgift, men kompensere for vridningen som skyldes den lavere merverdiavgiftssatsen i Storbritannia.

Når direktører for direktoratet NVE demonstrerer grunnleggende mangel på kunnskap om skattesystemer i land vi skal selge strøm til, er det grunn til å bekymre seg for kvaliteten på deres analyser. Men om NVE er villig til å diskutere den skadelige effekten av lav elavgift til norsk industri, er vi ressursøkonomer gjerne med på det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.