DN påstår på lederplass 13. desember at et nei til konsesjon for kraftkabelen Northconnect er det samme som proteksjonisme. Å sette likhetstegn mellom Fremskrittspartiets nærings- og handelsvennlige politikk og proteksjonisme er i beste fall en logisk brist.

Det er interessant at DN forsøker å sammenligne dette med å være mot eksporten av olje, gass og laks. Naturligvis er vi ikke mot den eksporten, men så er det heller ikke norske forbrukere som sitter igjen med regningen for den.

Det er ikke god handelspolitikk å være for en eksportkabel som gir utenlandsk industri billigere strøm på bekostning av norske forbrukere og næringsliv.

For Fremskrittspartiet vil det alltid være hensynet til norske innbyggere og norsk næringsliv som veier tyngst, men det er ikke en motsetning til handelsvennlighet. Vi har allerede utenlandskabler, og de lar oss eksportere strøm i perioder med overskudd, samtidig som de bidrar til å sikre vår forsyningssikkerhet.

Utenlandshandel med kraft har sørget for at forbrukere og industri til enhver tid har hatt god tilgang på strøm. Dette har vært avgjørende for den norske forsyningssikkerheten og i tillegg har kraftimport bidratt til lavere kraftpriser i Norge i perioder med liten tilgang på vannkraft. Det er allerede gitt konsesjon til to utenlandskabler som vil styrke utvekslingen. Vi går imot Northconnect fordi vi ønsker at dette skal fortsette.

Vi vil ikke ta ansvar for noe som forrykker balansen og øker strømprisene for næringslivet og folk flest.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.