Dagens Næringslivs leder 10. november, «Fantasikommisjonens anbefalinger», gjengir ikke rapporten fra Alternativ Energikommisjon korrekt. DN synes heller ikke å være oppdatert om de faktiske forhold i Europas kraftmarked.

I motsetning til DNs påstand har Alternativ Energikommisjon aldri villet ta Norge ut av det europeiske strømmarkedet, men legge føringer for handelen med strøm som bedre kan sikre norske forbrukeres interesser. På dette punkt er Norge på linje med mange medlemsland i EU, ikke minst Frankrike.

Det kan ha gått DN hus forbi at en rekke land har innført priskontroll og i noen tilfelle pristak på gass og strøm. Hensikten er å verne forbrukerne, husholdninger som bedrifter, mot ekstremt høye energipriser, i noen land også å begrense en tilfeldig og ufortjent ekstrafortjeneste hos produsenter og selgere av strøm.

Omfattende støttetiltak fører til at betydelige deler av etterspørselen etter kraft er beskyttet eller subsidiert. Markedet uthules.

Krigen i Ukraina og tørke har forverret strømkrisen, men grunnlaget er lagt av mange års feilslått energipolitikk i EU. Mantra om et fritt marked og fri bevegelighet for strøm har overskygget reelle problemer som forsyningssikkerhet og risrisiko. Veien til vekst og velstand ligger ikke i kostbar energi.

DN har kanskje ikke fått med seg at Europa siden finanskrisen i 2008 har hatt verdens høyeste energipriser og den laveste veksten i inntekt (med unntak av Antarktis).

EUs president, Ursula von der Leyen, har betegnet EUs energimarked som dysfunksjonelt, foreløpig uten å kunne foreslå konkrete reformer. Derfor handler mange land på egen hånd.

Tyskland har nylig bevilget 200 milliarder euro til støttetiltak for energi. Midlene skal benyttes til oppkjøp av gass, olje og strøm, og til prisstøtte til forbrukerne. Risikoen er at tyske oppkjøp driver prisene opp, til ulempe for mindre bemidlede naboland, samtidig som tyske forbrukere, ikke minst industrien, får nyte godt av statlig strømstøtte. Dette rimer dårlig med forestillingen om et fritt marked som DN forfekter. Strøm er ingen «vanlig» vare; den omsettes ikke i et «vanlig» marked.

Beklageligvis retter DN et ideologisk begrunnet retorisk skyts mot Alternativ Energikommisjon fremfor en saklig diskusjon av de faktiske problemer som tas opp.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.