Eivind Heløe, direktør for fornybar energi i bransjeorganisasjonen Energi Norge, svarer i DN 19. september på mitt innlegg 16. september, «Vet de ikke hvem de jobber for?», der jeg argumenterer for at aktørene i kraftmarkedene burde forstå at for oss skattebetalere er det ett fett om staten får inntekter i form av skatteinntekter eller overskudd.

En burde derfor bruke et bredere kriterium enn bedriftsøkonomisk lønnsomhet når en skal vurdere hvilke investeringer som bør gjennomføres.

Dersom bedriftsøkonomisk lønnsomhet fører til at norsk natur blir overflommet av vindturbiner, mens samfunnsøkonomisk lønnsomme oppgraderinger av vannkraftanlegg ikke blir gjennomført, bør en se nærmere på hvordan dette markedet er organisert. Det burde være ukontroversielt. Man kan være enig eller uenig, men det er ikke «en planøkonomisk filosofi som medfører at milliarder kastes bort på ulønnsomme prosjekter».

Jeg insinuerte også at skatteplanlegging og lobbyvirksomhet fra sentrale aktørers side indikerer at deler av bransjen kanskje ikke er seg så bevisst sitt samfunnsoppdrag som ønskelig. Dette nevner ikke Heløe i det hele tatt, og det skjønner jeg i grunnen godt.

Heløe er bekymret for overinvesteringer og ulønnsomme prosjekter. Det er jeg også. Milliarder av skattekroner brukes på idiotiske prosjekter som elektrifisering av oljeplattformer, biobrensel og offshore vindkraftverk. Ingenting av dette ville skjedd i en ordentlig markedsøkonomi.

«Noen» klarer på mystisk vis å lure våre myndigheter til å tro at om vi bare subsidierer eksotiske kraftprosjekter med tilstrekkelig rundhåndethet, så vil vi løse klimakrisen og få et grønt skifte med eventyrlig økonomisk vekst.

Dette er godt eksempel på at samfunnsøkonomisk lønnsomhet og bedriftsøkonomisk lønnsomhet ikke nødvendigvis er sammenfallende. Selv om det er bedriftsøkonomisk lønnsomt med sugerør i statskassen, er det bare trist i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

La meg avslutte med et lite råd til Heløe: Ikke si at det er markedet som har gitt Norge «Europas laveste strømpriser i 20 år». Alle vi som ikke er direktører for fornybar energi, vet at det er snøsmelting fra høye fjell vi kan takke for det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.