Norge har tjent ufattelig mye i det siste på salg av olje og spesielt gass til EU. Statens olje- og gassinntekter var i fjor om lag 830 milliarder kroner, noe som er en rekord for et år. Mye tyder på at rekorden kan bli slått i 2022. Nordea Markets siste anslag er at den norske staten kan dra inn 4900 milliarder kroner i løpet av tre år.

Michael Hoel
Michael Hoel (Foto: Johannes Worsøe Berg)

Siste ukes utgave av The Economist viet disse ufattelige høye norske inntektene oppmerksomhet, og det ble foreslått at den norske staten burde gi omfattende støtte til EU-land. Det er ikke tvil om at husholdninger og bedrifter i EU sliter med gass- og elektrisitetspriser, men det er heller ikke tvil om at Ukrainas innbyggere sliter enda mer.

Ikke siden den annen verdenskrig har et land i Europa vært utsatt for en slik krise med mange drepte.

Steinar Strøm
Steinar Strøm

Vi har derfor et annet forslag enn The Economist.

De siste ti årene frem til sent 2021 lå den europeiske gassprisen klart under 50 euro per megawattime (MWh). Nå er prisen kommet opp i cirka 200 euro. Vårt konkrete forslag er at den delen av inntektene til Oljefondet som skyldes at gassprisen har vært over for eksempel 50 euro per MWh, både historisk og i tiden fremover, blir satt inn i et «Ukraina-fond».

Dette er et fond i fond – en del av Oljefondet. Oljefondet administreres nøyaktig som før, Ukraina-biten krever således tilnærmet null ekstra administrasjon. Den store biten av Oljefondet utenom Ukraina-fondet disponerer Norge nøyaktig som nå.

Spesielt vil handlingsregelen nå knyttes til rest-fondet, altså Oljefondet utenom Ukraina-biten.

Ukraina-fondet skal brukes til beste for Ukraina. Vi har ingen sterke oppfatninger om det beste for Ukraina er umiddelbar kjøp av våpen for Ukraina eller om midlene heller skal hjelpe Ukraina i en fremtidig oppbyggingsfase. Trolig vil en kombinasjon være best.

Dette er et fond i fond – en del av Oljefondet

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.