Under Ukraine Recovery Conference i den sveitsiske byen Lugano i juli ble mer enn 40 land enige om hovedprinsipper for en plattform for å koordinere gjenoppbyggingen av Ukraina. EU anslår at kostnadene for en tretrinns gjenoppbyggingsplan – både under og etter krigen – vil beløpe seg til 7500 milliarder kroner.

En viktig kilde til gjenoppbygging er beslaglagte eiendeler som tilhører Russland og russiske oligarker – et anslag på mellom 3000 og 5000 milliarder kroner. Canada har allerede foretatt lovendringer som åpner for inndragning av offentlige og private eiendeler hos eiere som er relatert til brudd på folkeretten og menneskerettighetene.

Arne Mjøs
Arne Mjøs (Foto: Oda Hveem)

Det er svært viktig at andre land endrer sin lovgivning snarest slik som Canada.

Gjenoppbygningsplattformen vil tilrettelegge for investorer å etablere nye næringer og nye virksomheter, med gode rammebetingelser og gunstige finansieringsordninger og garantier. Det er en mulighet Norge og norsk næringsliv bør omfavne.

De selskapene som øker sin samhandel med Ukraina under krigen og viser engasjement i den pågående gjenoppbyggingsfasen, vil naturlig nok skaffe seg en unik posisjon for fremtiden. Ukraina ser hvilke land og selskaper som er deres beste venner mens krigen pågår, som ikke snur ryggen til, og de samme vennene vil bli invitert til det store markedet som åpner seg når gjenoppbyggingen starter.

Norge er blant de fem landene i verden som bidrar mest med militære donasjoner og avanserte våpen til Ukraina – det viktigste for å forsvare seg mot Putins invasjon. Under Støres besøk hos president Zelensky i Kiev i juli øker Norge støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner over to år. Støre sa også at Norge skal bidra i gjenoppbyggingen av landet med spesielt søkelys på energisektoren.

Som en avansert og pålitelig energiprodusent kan Norge gjøre Europa grønnere samtidig som vi bidrar til Europas energisikkerhet. Her kan Norge ta lederposisjonen i full bredde – fra sikker energiforsyning til energieffektivitet og energiomstilling – og representere Norges hovedbidrag i gjennombyggingen av Ukraina.

Det er viktig at næringslivet og regjeringen lager en omforent plan slik at de økonomiske støttepakkene som Norge yter til Ukraina også bidrar til å gjøre Norge til en ledende energi- og industrinasjon i det grønne skiftet i Europa. Gjennom et grønt industriløft vil Norge skape over 200.000 nye arbeidsplasser, øke eksporten og bidra til å redusere CO2-utslippene.

Det grønne og digitale skiftet er to sider av samme sak. Som jeg skrev i en tidligere kronikk, kan Ukraina dekke Norges behov for over 40.000 nye it-spesialister i 2030 og nærmere 80.000 it-spesialister dersom vi skal ta en global «pole position» innen industriell programvare og tjenester i det grønne skiftet (DN 30. april).

Jens Stoltenberg beskriver situasjonen i Ukraina veldig tydelig: «Prisen vi betaler, er målt i valuta. Prisen de betaler, er målt i tapte liv hver dag. Så vi bør slutte å klage og stå opp og gi støtte».

Den beste støtten vi kan gi, er å bidra til å få den ukrainske økonomien i gang. Med relativt enkle grep kan næringslivet ta et betydelig større engasjement for å sikre vår egen frihet og suverenitet. For eksempel bør privat og offentlig sektor kjøpe mer it-tjenester fra Ukraina.

Om stadig flere virksomheter innen privat og offentlig sektor bruker fem til ti prosent av it-budsjettet på kjøp av it-tjenester fra Ukraina, vil bidraget være enda større enn Støres gave på ti milliarder kroner.

I juli besøkte jeg Ukraina for andre gang etter den russiske invasjonen. Som leder for teknologiselskapet Itera ønsker jeg å oppleve hverdagen for våre 300 ansatte der på nært hold, og jeg er utrolig stolt av hvordan våre ansatte i Ukraina holder virksomheten i gang som normalt til tross for krigen.

Cybersikkerhet er ikke et hinder. Vi har tatt i bruk avanserte sikkerhetstjenester i skyen som i realiteten fjerner risikoen ved å jobbe fra Ukraina.

Jeg hadde også flere møter med sentrale myndigheter i Kyiv, og fikk bekreftelser på at Ukraina trenger støtte på en rekke områder både på kort og lang sikt i gjenoppbyggingen av et nytt Ukraina. Ikke bare fritt, demokratisk og europeisk Ukraina, men også grønt og velstående.

Vi vet at deres kamp også er en kamp for vår egen frihet og suverenitet.

Slava Ukraini!

Vi har tatt i bruk avanserte sikkerhetstjenester i skyen som i realiteten fjerner risikoen ved å jobbe fra Ukraina

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.