Dagens Næringsliv publiserte fredag 14. februar en artikkel om at forsvaret ikke vil bruke kryptoutstyr fra Kongsberggruppen av frykt for at utstyret ikke er sikkert nok mot spionasje. Artikkelen ble korrigert etter at det ble påpekt flere unøyaktigheter, men ga også i revidert versjon (som i DNs utgave 15. februar, red. anm.) et galt bilde av hvordan dette markedet fungerer.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) godkjenner Kongsberggruppens kryptoleveranser til det norske forsvaret. Vi har full tillit til Kongsberggruppen, som er en hovedleverandør av norskutviklet kryptoutstyr. Det som leveres av kryptoutstyr til det norske forsvaret og innad i Nato er underlagt nasjonal kontroll fra NSM, og vi har et utstrakt forskningssamarbeid med Kongsberggruppen. NSM stoler på selskapets leveranser av kryptoutstyr til det norske forsvaret og våre allierte.

Det er ikke opp til NSM å gi råd eller vurdere kryptoutstyr som ikke skal selges til det norske markedet eller til våre allierte. Systemet er slik at det er det enkelte lands myndigheter som stiller krav til sitt eget kryptoutstyr.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.