Etter at verdier for rundt 17 milliarder dollar forduftet fra den «stabile» kryptovalutaen terra – UST – i løpet av drøyt 48 timer, har risikoene ved slike såkalte stabilvalutaer ( «stablecoins» på engelsk) blitt smertelig tydelige.

Den største stabilvalutaen USDT, ofte bare kalt tether etter utstederen Tether, er den største stabilvalutaen og er risikabel, i likhet med terra. I motsetning til terra, som tross alt stort sett var en del av et lukket system, er tether er en svært viktig komponent i kryptomarkedene.

Håvard Utne Terland
Håvard Utne Terland

Jeg har brukt mye av fritiden min det siste året til å studere stabilvalutaer som tether, men jeg ser ingen interesse fra de nordiske kryptoaktørene NBX, Firi og Arcane Crypto til å si noe annet smart om saken enn at kryptovaluta er fremtidens penger og at desentralisert finans er fremtidens banktjenester.

Aller først litt om kollapsen i Terra-systemet, som har vært dekket i DN de siste ukene. UST, eller terra, stabilvalutaen til Terra, var altså en påstått trygg kryptovaluta som alltid skulle holde seg til én dollar. Det var populært å investere i den fordi man kunne få svært høye renter på innskudd i terra, opp mot 20 prosent årlig.

Å låne ut kryptovalutaer til andre er en sentral del av desentralisert finans, eller «Defi». Jeg advarte i Finansavisen i fjor mot risikoen om mulig tap hvis stabilvalutaen man har lånt ut stopper å være stabil.

Kollapsen i terra førte til salgspress også i tether. For å forsvare stabilvalutaen ble Tether nødt til å veksle inn flere milliarder tether mot dollar. Dette viser at Tether i alle fall til en viss grad har vilje og evne til å forsvare prisen på valutaen, og de påstår selv at verdiene i stabilvalutaen sin, per nå 73 milliarder dollar, er sikret gjennom svært likvide investeringer.

Ifølge tether selv er 85 prosent av reservene i «kontantekvivalenter, innskudd og kortsiktig selskapsgjeld». Problemet er kort fortalt at vi ikke aner hva slags selskapsgjeld det er snakk om. Tether har ingen revisor, og har dermed ikke et balanseregnskap man nødvendigvis kan stole på. De har ikke et bemannet hovedkontor, slik man bør forvente av et selskap med over 70 milliarder bokførte verdier. Og Tether er selvsagt ikke regulert som kredittinstitusjon.

Den offisielle historien er likevel at Tether holder store mengder lett omsettelige gjeldspapirer, som når som helst kan gjøres om til kontanter. Kritikere er derimot av den oppfatning at gjeldsbrevene er ikke-likvide lån av tether, ikke dollar, til et fåtall aktører i bransjen, som gjennom 2021 hentet likviditet fra Tether.

Les også hva Terland skrev om tether i oktober: Innlegg: Uviss systemrisiko i bitcoin dnPlus

Så lenge kryptomarkedet godtar tether som ekte penger, har Tether altså evnen til å sprøyte likviditet inn i kryptomarkedene.

Carol Alexander, professor i finans ved Sussex, mener at Tether gjennom disse mekanismene gjør markedet for bitcoin til et gjelds-drevet pyramidespill.

Sentralt i Carol Alexanders argument er at kryptobørsen Binance har tette koblinger til Tether og lar kundene sine handle med enorm giring, svært høy belåning.

Og det er her det begynner å bli virkelig farlig for bitcoin. Prisendringer i bitcoin begynner ofte med prisendringer på Binance, hvor bitcoin-fremtidskontrakter handles med tether, altså ikke dollar.

Hvis hele dette økosystemet kollapser, er det vanskelig å utelukke at prisen på bitcoin kan falle mer dramatisk enn under boblen i 2017, som fant sted i et mer organisk marked. Nå er markedet mye større, og tether utgjør en systematisk risiko for bitcoin-markedet, som igjen styrer stemningen i resten av kryptomarkedet.

Som investor bør man da spørre seg om man ønsker å eie bitcoin fordi det skal stige i pris, eller om man vil eie det fordi man ser på det som fremtidens digitale gull:

  • Om man godtar at bitcoin er digitalt gull, kan en forsvare å eie det uten å bry seg om prisutvikling.
  • Om man derimot er bekymret for svingninger i prisen, bør man vurdere om man kan være «long» i et marked hvor kredittrisikoen til den største stabilvalutaten åpenbart ikke er priset inn.

Det er altså tydelig at stabilvalutaer danner en sentral kobling mellom tradisjonell finans og kryptovaluta, som derfor gjør dem svært viktige. Likevel er stabilvalutaer uregulert, og blir ikke sett på som verdipapirer.

Fra mitt perspektiv er det derimot tydelig at stabilvaluter faktisk er verdipapirer, ettersom de representerer et pengekrav, i motsetning til for eksempel bitcoin, som bare er en digital vare.

Hvis hele dette økosystemet kollapser, er det vanskelig å utelukke at prisen på bitcoin kan falle dramatisk

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.