I NHOs rapport «Neste trekk, veikart for fremtidens næringsliv» nevnes så vidt begrepet «21st Century Skills» – i en parentes øverst på side 67. De skal ha ros for at de tenker høyt om fremtidens kompetansebehov, men jeg er redd for at de ikke leter nøye nok etter den kunnskapen både næringslivet og samfunnet for øvrig vil ha behov for i årene som kommer.

«21st Century Skills» er et begrep flere forskningsmiljøer har vært med på å utforme, men allerede i delrapporten fra 2012 får vi en kategorisering av hvilke typer kunnskap og kompetanse som vil bli viktige for det kommende århundret: kreativitet og innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning, kommunikasjon og samarbeid. Vi trenger både en utdannelse i disse arbeidsformene, står det i rapporten, men også en opplæring i nye måter å tenke på.

Dette er egenskaper vi som arbeider i kunstsektoren kjenner godt til. Faktisk er dette helt grunnleggende forventninger til alle som skal skape kunst- eller kulturopplevelser. Du må hele tiden være kreativ, og samtidig konstant kritisk til dine egne ideer. Du er forventet å lage noe som en helt originalt og unikt, i sterk konkurranse med mange andre.

I kulturen er ikke kommunikasjon og samarbeid et tilleggsfag, det er selve arbeidsmetoden i alt en kunstner eller kulturarbeider gjør. Deling av informasjon på tvers av tradisjoner og kulturer er noe av forutsetningen for at kunsten skal kunne utvikle seg.

Alle som har vært gjennom en kunstutdannelse har lært seg kreativitet, samarbeid og kritisk tenkning. Kunstutdannelse er ikke bare en trening i å produsere og formidle kunst, det er også en trening i eksentrisk ekspertise, for å låne et begrep fra Jørn Mortensen, tidligere rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Det er en type kompetanse som er høyst relevant når vi skal utdanne og forberede våre unge på det arbeidslivet som møter dem der fremme.

Og det er en tydelig sammenheng mellom dagens kunstutdannelse og de kompetansebehovene som er beskrevet i fremtidsscenarioene våre. I en tid der kunstnerisk nyskapning og kreativitet jevnlig henges ut på anonyme Facebook-sider – eller trues med rettsforfølgelse – er det ikke alltid åpenbart hvor viktig nettopp denne typen kompetanse er for samfunnet.

Jeg er heller ikke sikker på om kunstsektoren selv fullt har tatt inn over seg hvilken gullgruve av en kompetanse de sitter på, og hvor viktig kunstnernes ekspertise kommer til å bli. Men i et nyskapende næringsliv som nå skal gjenåpnes etter koronakrisen tror jeg dette vil bli stadig mer åpenbart, både blant kunstnerne selv, og blant bedriftsledere som etterspør stadig mer kreative hoder.

Kristin Danielsen
Kristin Danielsen

Kultursektoren er i det hele tatt knapt omtalt i NHOs rapport, til tross for at de kreative næringene omsatte for 40 milliarder kroner i 2018, og sysselsatte 36.000 mennesker. En stor del av dette er mindre bedrifter og selvstendige entreprenører, i en næring som både har kraftsentra i de større byer, og samtidig er godt distribuert i hele landet. Den kreative næringen inngår gjerne i en stedsutvikling som styrker den lokale økonomien og bygger stolthet i mange lokalsamfunn.

Kunst- og kultursektoren er viktig av mange grunner: Den oss gir oss unike opplevelser, den bygger fellesskap og den styrker demokratiet. Den er en arbeidsgiver, en verdiskaper og en kompetansebase. Det gjelder også de kunstopplevelsene som provoserer.

I stedet for å trykke «like» hos Sløseriombudsmannen skal vi være glade for at det finnes kunstnere som irriterer oss. Som tenker annerledes, som kan noe annet. Vi lever i en verden som jevnlig byr på kriser, der ingen krise er helt lik den forrige. Da trenger vi de som tenker nytt.

Vi trenger all den eksentriske ekspertisen vi kan få. Det bør de som skal tegne fremtidens veikart ta innover seg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.