«Selvik inntar akademias patriarkalske og konservative perspektiv», skriver han så fint, og uttrykker en konflikt mellom mine ideer om god pedagogikk og prinsippet om filming. Og ved det kritiserer en grunntanke om at det er viktig å skape et godt læringsmiljø og å legge til rette for samhandling, studentaktivitet og autonomi. For deretter å introdusere en vei i noenlunde samme spor.

Han viser for eksempel til at man kan spille inn videoer og så bruke tiden i klasserommet til aktiviteter som aktiviserer studentene.

Men det er viktig å være bevisst at digitaliseringen – med søkelys her på opptak av forelesninger – bidrar til at både forelesere og studenter tilnærmer seg forelesningen annerledes. Som kan endre kvaliteten på dette produktet, eksempelvis at de blir mer sterile og mindre studentinvolverende.

For forelesninger preget av monolog er det kanskje lite forskjell, men for dialogiske og studentaktive forelesninger kan effekten være betydelig.

Forelesningen bør ses i sammenheng med hva som skal læres og øvrige læringsaktiviteter. Og forelesere har der en viktig rolle i å forstå hvordan eksempelvis videoer og opptak av forelesninger påvirker studentens læring. Det vi ønsker er aktive studenter.

Og læringen bør ikke gå på bekostning av teknologi. Og det å sitte bak en skjerm å se på de som deltar i læringsaktiviteter er ikke særlig bedre enn å sitte passivt i et auditorium.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.