DN 10. februar kan gi et feilaktig inntrykk av at etterlevelse av regelverk er et faglig ansvarsområde for Veterinærinstituttet. Instituttets rolle er å gi kunnskapsbasert råd til matforvaltningen om trusler mot helse og velferd for dyr, fisk og noen ganger mennesker. I matforvaltningen er utøvende myndighet og forvaltning av lov og regelverk lagt til Mattilsynet og berørte departementer.

Instituttet kan være høringsinstans og bidra med kunnskapsbaserte råd.

Instituttet ønsker å bidra med kunnskap som støtter en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen i Norge. Derfor fokuserer vi på sykdommers betydning for fiskens helse og velferd, og vi formidler aktivt råd og kunnskap om sykdomsforebygging, -bekjempelse og -kontroll.

Avisen gjorde et poeng av Edgar Bruns uttalelse om transport til markeder i Asia som bærekraftsfaktor. Her må det presiseres at Veterinærinstituttet ut fra sitt samfunnsoppdrag ikke besitter faglig ekspertise til å vurdere betydning av transport i en slik sammenheng.

Vår faglige ekspertise ligger på sykdommers betydning for bærekraft.

Instituttet vektlegger FNs bærekraftsmål relatert til god dyrevelferd, god dyrehelse og trygg mat. Norsk oppdrettsnæring bør utvikles og få vekstmuligheter samtidig som hensyn til fisken – tam som vill – ivaretas. I dette arbeidet er regjeringens trafikklyssystem et viktig verktøy som bør utvikles videre for å sikre bærekraft. Her vil vi bidra som en stemme for fiskehelse og fiskevelferd innenfor rammene av instituttets fagkompetanse og samfunnsoppdrag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.