Dagens Næringsliv omtaler at jeg angivelig skal ha mottatt et «gigantisk søksmål i fanget av svenske myndigheter». Selv om påstanden utvilsomt er spektakulær er realiteten mindre spennende: Det finnes intet søksmål, ei heller «varsel» om søksmål.

La meg spole halvannen uke tilbake, da en kollega på Malta gjorde meg oppmerksom på en nyhetssak på et maltesisk nettsted som omtalte en angivelig KPMG-rapport. Rapporten var utarbeidet som en del av en pågående sak i Sverige og lagt til grunn av svenske pensjonsmyndigheter, for å rutinemessig reservere seg retten å potensielt rette hypotetiske krav mot ulike sentrale og perifere parter omtalt i rapporten, hvis så blir ønskelig en gang i fremtiden. Altså intet «gigantsøksmål», men en rutinemessig fremtidig reservasjonsrett, som eventuelt rutinemessig må fornyes annethvert år for å unngå foreldelse. Disse fakta lar seg ikke umiddelbart overføre til Norge, hvor rettsprosedyrer er helt annerledes. Det er som å forklare malteserne gleden av festesmurning og ulempene med is i rubben. Det tar litt tid å forstå.

Det maltesiske rettssystemet er svært ulikt det norske, men slike rutinemessige reservasjoner er dagligdagse og nær rutine i potensielle sivile tvistesaker. De har ikke gjort en vurdering av om det i det hele tatt er noe som helst grunnlag for krav mot meg, hvilket jeg mener det ikke kan være. Den prosessuelle hendelsen på Malta er etter Maltesisk rett nødvendig for at de ikke skal miste muligheten til en gang i fremtiden å gjøre slike vurderinger. Det er noe helt annet enn å «varsle om gigantsøksmål». Om, hvis og når det eventuelt blir rettet et krav mot meg får tiden vise og jeg ser overhodet ikke at jeg skal ha en eneste lille flik av innblanding i den svenske saken. Den tvilsomme nettsaken rullet imidlertid raskt til Norge hvor oversettelsen på norske hender endte i det påståtte «gigantsøksmålet» – noe som er en komplett misforståelse av maltesisk rettspraksis. Et juridisk glipptak.

Styreformann Lars Beitnes i Element ASA
Styreformann Lars Beitnes i Element ASA (Foto: Gunnar Blöndal)

Jeg har aldri snakket med det maltesiske nettstedet, journalisten har aldri kontaktet meg og jeg har aldri pratet med KPMG eller svenske pensjonsmyndigheter. Det skulle jeg ønske at de gjorde. Da saken ble omtalt i Norge var det børsnoterte selskapet Element asa, hvor jeg har vært styreleder siden 2016, i dialog med en ny revisor. Slik jeg forstår det er det omdømmerisiko knyttet til omtalen i Dagens Næringsliv, som begrunner at denne revisoren dessverre trakk seg og det ble skapt stor usikkerhet rundt selskapet.

Om jeg går tilbake til KPMG-rapporten, så har jeg blitt fortalt at den inneholder noen avsnitt om meg som er grunnleggende feil. Som det heter fra Peer Gynt: Hvor utgangspunktet er galest, blir tidt resultatet originalest. Her slår et galt utgangspunkt ut i full blomst. Feil de kunne luket ut for lenge siden om de hadde brydd seg om å kontakte meg, men skjønner nå hvorfor jeg ikke er blitt kontaktet: Jeg er kun et perifert navn i KPMG-rapporten som de egentlig ikke har noen interesse av.

Rapporten bommer likevel fullstendig hva angår de investerte beløpene, påstanden om min antatte kontroll over disse selskapene, de påståtte tapene og min tilknytning til Falcon Funds. Påstandene er rett og slett ikke riktige, og de har nå skapt store problemer i Norge, både for meg personlig og for Element asa. Jeg har kun vist frem ulike investeringsmuligheter til fondets forvaltere og kan ikke under noen omstendighet være ansvarlig for deres investeringsbeslutninger.

Om jeg skal begynne med fakta, så har jeg aldri møtt eller kommunisert med noen av de svenske personene som er omtalt i den opprinnelige saken. Beløpene som omtales i KPMG-rapporten er helt ute av proporsjoner og det påstås at det er blitt investert «500 millioner kroner i selskaper som er kontrollert av meg». Jeg hverken kontrollerer selskapene, eller kjenner igjen beløpene som er nevnt. Hvordan det faktisk investerte beløpet i de tre selskapene på 78,5 millioner kroner skal ha blitt til et tap på 500 millioner kroner, må nesten KPMG få utdype.

Faktum er at det omtalte fondet kjøpte seg inn på lave inngangsverdier for en brøkdel av de nevnte beløpene, slik at det er svært lite trolig at de skal ha lidd et tap. Jeg møter mer enn gjerne de svenske pensjonsmyndighetene om de trenger informasjon fra meg.

Jeg møter gjerne også KPMG. Problemet er at KPMG-konsulenten som har utarbeidet rapporten har sluttet. Min advokat har derfor bedt KPMG på Malta om å rette opp alle feilene umiddelbart. Når KPMG gjør sine korreksjoner, så håper jeg et maltesisk nettsted på nytt omtaler saken. De trenger ikke kontakte meg denne gangen heller, men jeg håper inderlig at Dagens Næringsliv snapper opp nyheten da en sak alltid har to sider:

Feil i KPMG-rapport – Intet grunnlag for gigantsøksmål.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

BMWs luksus-suv har ankommet Norge: –Har aldri kjørt en sterkere suv
04:00
Publisert: