Eva Grindes artikkel i DN Magasinet lørdag 15. mai om oksykodon kan gi inntrykk av at bruken av opioider i Norge øker. Sånn er det heldigvis ikke.

Det er korrekt at bruken av oksykodon har økt, men samtidig har det vært en betydelig reduksjon i bruken av kodein (Paralgin forte og Pinex Forte), samt en reduksjon i bruken av tramdol – slik at samlet bruk av sterke smertestillende legemidler er stabil.

Tall fra Reseptregisteret viser at bruken av opioider faktisk har gått litt med i perioden 2015 – 2020. Dette gjelder både bruk uttrykt i definerte døgndoser og i andel av befolkningen som har fått resept på opioider (andelen var 10,2 prosent i 2020 mot 10,6 prosent i 2015).

Opioider er uunnværlige ved akutte smerter og ved kreftsykdom. Samtidig er bruk ved langvarige smerter som ikke skyldes kreft, omdiskutert. Dette skyldes både faren for avhengighet og at effekten av annen behandling ofte er bedre ved denne typen smerter.

Men noen ganger er opioider nødvendig. I en ny veileder sier Helsedirektoratet at opioider kan være aktuelt for eksempel ved langvarige og sterke smerter ved artrose eller nerveskade når andre behandlingsmetoder er forsøkt (Ordinering av vanedannende legemidler, høringsutkast).

Pasienter i livets siste fase har lenge fått opioider på blå resept, men frem til 2016 var det bare organspesialister som kunne søke om blå resept for pasienter som fikk opioider av andre årsaker.

I 2016 ble dette endret. Fastlegene fikk ansvar for å søke for pasienter med langvarige smerter som ikke skyldtes kreft når døgndoser ikke var høyere enn det som tilsvarer 100 mg morfin. Dette medførte at mange pasienter endelig fikk dekket utgiftene til nødvendig behandling, men samlet bruk av opioider har ikke økt etter endringen.

Norske myndigheter følger bruken av opioider nøye, men så langt frykter vi ikke en utvikling som den man har sett i USA. Norske leger har stort sett en nøktern bruk av smertestillende, selskapene markedsfører i liten grad opioider nå – og Norge har ikke de samme sosiale utfordringene som USA. I tillegg gir myndighetene her klare råd om at opioider sjelden er løsningen ved langvarige smerter som ikke skyldes kreft.

Norge har også kjernejournal – et system som gjør at alle leger og sykehus kan kontrollere hvilke vanedannende legemidler den enkelte pasient har fått.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.