Men vil behandlingen virke for deg?

Når forskere konkluderer med at en behandling virker, betyr ikke det at den vil virke for deg. Men det kan du og helsetjenesten finne ut av.

«Helsepersonell bruker i dag sjelden systematiske metoder for sammen med deg å finne ut hva som virker» (...) «Oppfølgingen du får, kunne inkludert systematisk måling og vurdering, slik det gjøres i forskning». skriver innleggsforfatteren. Foto: IStockphoto/Getty Images
«Helsepersonell bruker i dag sjelden systematiske metoder for sammen med deg å finne ut hva som virker» (...) «Oppfølgingen du får, kunne inkludert systematisk måling og vurdering, slik det gjøres i forskning». skriver innleggsforfatteren. Foto: IStockphoto/Getty Images
Publisert 31. October 2017, kl. 19.53Oppdatert 31. October 2017, kl. 19.53