Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver i Bellona

Kunnskapshull om lusemidler

Regelverket mangler fullstendig føre-var-tankegang. Vi vet også for lite om hvilke effekter lusemidler har på ville dyr.

Publisert: Oppdatert:

«Beveger vi oss mot en økologisk katastrofe, eller er lusemiddelbruken problemfri for rekene? Vi vet ikke om sannheten er én av disse, eller et sted midt i mellom», skriver innleggsforfatteren.Bildet viser Lerøy Aurora, et prosessanlegg for laks på Skjervøy.
«Beveger vi oss mot en økologisk katastrofe, eller er lusemiddelbruken problemfri for rekene? Vi vet ikke om sannheten er én av disse, eller et sted midt i mellom», skriver innleggsforfatteren.Bildet viser Lerøy Aurora, et prosessanlegg for laks på Skjervøy. (Foto: Per Thrana)