I disse dager behandler Stortinget et forslag som gjerne omtales som «Google-skatt». Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) ber Stortinget om å utrede en særnorsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller. Forslagsstiller mener det er på tide med en oppdatering av skattesystemet både på nasjonalt og internasjonalt nivå for å sikre at selskaper som Google og Facebook beskattes i det markedet de opererer.