Det er krevende å skille mellom mørkegrønt, grønt, brunt og kullsort. Det er ikke gitt akkurat hvor grensen for grønn eller ikke grønn skal gå. EUs taksonomi, eller klassifikasjonssystem for bærekraftige økonomiske aktiviteter, illustrerer det.

Slik er det også med grønnvasking i markedsføring og kommunikasjon.