En gradvis, omfattende omlegging av verdens energisystem er nødvendig for å løse klimaproblemet. Det vil gi både risiko og muligheter for investorer.

Omstillingen vil ikke bare påvirke produsentene av fossil energi, men ha viktige ringvirkninger i alle sektorer som direkte eller indirekte er knyttet til produksjon, transport og forbruk av energi – og dermed påvirke store deler av porteføljen til en typisk investor.