Utfordringene knyttet til konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen er store og komplekse. Høyres mål er enkelt: Vi vil ha bedre konkurranse, slik at forbrukeren møter et bredere utvalg og lavere priser. Da må hele verdikjeden for mat under lupen.

Tiltak må baseres på dokumentasjon og kunnskap, fremfor skyttergravskrig, forutinntatte konklusjoner og tabloide svar.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har flere ganger hevdet at dagligvareaktørene utnytter situasjonen. Påstander som «Du trenger ikke være matematiker for å se at det er noe som ikke stemmer» (DN 18. oktober) har ført til at dette er blitt løftet i Stortinget.

På spørsmål til statsråden i Stortinget om hvilket faktagrunnlag hun baserer påstandene sine på, er imidlertid tonen langt spakere.

Statsråd Sandra Borch erkjenner at hun kun har «inntrykk» av hvordan situasjonen er og avslører med det at det ikke finnes samlet kunnskap som viser hvor marginene er størst, eller hvordan marginene har utviklet seg under krisen vi står i nå.

Statsråden har altså hevdet å ha eksempler som viser at det finnes prisøkninger det er vanskelig å forklare – og peker på sluttleddet, altså dagligvarekjedene. Borch bruker enkeltvarer som eksempler, og velger å knagge dette på enkeltledd i en sammensatt dagligvarebransje. Det er problematisk. Dersom hun har rett i at butikkleddet velger å sko seg på krisen, bør statsråden underbygge dette med annet enn at egg er blitt dyrere.

Borch har lenge ønsket seg dyrere mat, riktignok for å øke inntekten til bøndene.

Utfordringen er at norsk landbrukspolitikk er så gjennomregulert, at det ikke er så enkelt. Høyre er bekymret for de høye matprisene. Det er ingen tvil om at økende priser på alt fra drivstoff til strøm, råvarer, emballasje og renter presser både priser og kostnader hos både leverandører og handelsaktører.

Eksempler på prisøkning på enkeltvarer gir likevel et dårlig grunnlag for å vurdere om prisene øker mer enn kostnadene skulle tilsi.

Jeg oppfordrer derfor statsråd Borch til å ta frem både kalkulator og kulepenn. Skal vi regulere bransjen på en god måte, med prioritering av både forbrukerne og rettferdig betaling til bøndene, må tiltakene være basert på fakta, dokumentasjon og kunnskap.

Behovet for en marginstudie som viser fordeling av fortjenesten hos alle aktører gjennom hele verdikjeden for mat, er et avgjørende bidrag til å lykkes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.