Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen forsøker nok en gang å fortelle oss om den kraftige effektiviseringen han har stått for i NRK.

Tallrike ganger har han forsøkt å forklare oss at NRK går godt økonomisk, når det motsatte er tilfellet. Nå løper han igjen til departementet for å be om mer penger (DN 23. november). Får han det ikke der, er Stortinget neste adresse.

La oss se litt på tallene i den perioden Eriksen har vært NRK-sjef.

Driftsinntektene har i perioden 2013 til 2020 økt fra 5,4 milliarder kroner til 5,9 milliarder. NRK har altså hatt en fantastisk inntektsutvikling hvor mesteparten av den private mediebransje har slitt med kraftig inntektsnedgang.

NRKs egne tall viser at antall fast ansatte har gått ned fra 3690 årsverk i 2013 til 3236 i 2020, en nedgang på 454 årsverk. Lønnskostnadene har økt fra 2,5 milliarder til 2,7 milliarder.

Det samlede driftsresultat i perioden er et underskudd på rundt 315 millioner kroner til tross for store gevinster fra salg av eiendom og driftsmidler.

Vi ser altså at NRKs bemanningsreduksjoner (som ikke er så store som kringkastingssjefen selv hevder, nær 600 årsverk) ikke er store nok til å sikre NRK en økonomi som er sterk nok til å bære bedriftens utvikling fremover.

Årsaken til at bemanningsreduksjonene slår skikkelig igjennom i regnskapet er at man har bevilget altfor høy lønnsvekst på fra 2,4 prosent til 3,6 prosent i årene 2013 til 2019. I 2020 var lønnsveksten 1,7 prosent. Man har altså i hele perioden, bortsett fra i 2020, bevilget seg en lønnsvekst som har vært altfor stor og som har ødelagt mye av effekten av den bemanningsreduksjonen som er gjennomført.

Og når dette ikke går lenger, løper NRK til staten og ber om mer penger, penger selskapet selv burde ha skaffet til veie gjennom effektivisering.

Jeg har i et tidligere innlegg i DN stilt spørsmålet om NRK er landets dårligst drevne mediebedrift og i mange innlegg etterlyst store nok kostnadskutt i NRK. Man har latt utvikling gå sin gang og hatt et helt avslappet forhold til gjennomføring av store nok driftsforbedringer. Resultatet er at bedriften selv ikke genererer nok økonomiske verdier til å sikre sin egen fremtidige utvikling

Mange eksempler viser hva som skjer når styret og eierne unnlater å sørge for krav til forsvarlig drift, med oppfølging og kontroll: Ledelsen bruker, som i NRK, uforsvarlig mye penger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.