Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen gir i et innlegg i DN 14. mai uttrykk for at han er mer imponert over mine danseferdigheter enn av resultatene i NRK. Det er det ingen grunn til. NRKs årsregnskap viser ingen piruetter i år heller.

Jeg merker meg at Se og Hør-redaktøren alltid er bekymret for NRKs resultater – uansett hva tallene viser.

Det er riktig at NRK hadde et regnskapsmessig underskudd på drøyt 200 millioner kroner i fjor. Det fremgår tydelig at underskuddet i all hovedsak skyldes Stortingets vedtak om å erstatte NRK-lisensen med finansiering over statsbudsjettet. Regnskapet er belastet med kostnader knyttet til avviklingen av selve ordningen, nedskriving av utestående krav og sluttordninger for cirka 100 medarbeidere som mistet jobben ved lisenskontoret i Mo. Det var en forutsetning fra Stortinget at NRKs tilbud ikke skulle bli redusert som en følge av disse kostnadene.

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK.
Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK. (Foto: Gunnar Blöndal)

Innlegget til Andersen viser at spaltisten egentlig er sterkt kritisk til at Norge har en offentlig finansiert allmennkringkaster som NRK. Det er selvsagt et ærlig politisk standpunkt han gjerne må argumentere for.

NRKs oppgave er ikke å skape økonomisk overskudd, men verdi i form av allmennkringkasterinnhold til folk i Norge, slik som nå under koronakrisen. NRK har ikke krav til avkastning, men skal normalt gå i balanse, de fleste årene med et lite overskudd slik at vi ikke har høyere kostnader enn inntekter over tid. Men i fjor var det ekstraordinære kostnader knyttet til avvikling av lisensordningen som ikke kommer som noen overraskelse hverken på NRKs eier Kulturdepartementet, selskapets styre eller ledelse.

Helt til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for champagneflasken jeg fikk tilsendt fra Se og Hør for tre uker siden. Bladets redaktør omtalte NRKs dekning som «interessant, nyttig og viktig» og skrev at «NRKs velsmurte apparat fortjener stor heder for korona-dekningen.»

Forhåpentlig deler Se og Hørs lesere denne oppfatningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.