I DN 14. april spør professor Jahre ved BI og seniorforsker Årdal ved FHI: «Hvis norsk egenproduksjon er svaret, hva er så spørsmålet?». Vi mener de bommer når de ikke ser at norsk egenproduksjon av viktige legemidler bidrar til å styrke beredskapen i Norge.

Norge er nesten 100 prosent avhengig av å importere legemidler. Det gjør oss ekstra sårbare ved svikt i de globale forsyningslinjene, enten det skyldes kriser, økt etterspørsel eller produksjonsproblemer. Medisinmangel får store konsekvenser i form av manglende, forsinket eller dårligere behandling.

Jahre og Årdal viser til at kostnaden og nytten ved norsk egenproduksjon må veies opp mot andre tiltak i forsyningssystemene. Ja, det er lite hensiktsmessig å tro at vi skal være selvforsynte med medisiner her på berget. Vi må samarbeide med EU og andre land for å sikre bedre forsyningssikkerhet for legemidlene som brukes i Norge.

Norge har noen få etablerte produksjonsmiljøer, som på oppdrag fra internasjonale aktører produserer legemidler som eksporteres og selges i utlandet. Det ligger derfor godt til rette for norsk egenproduksjon. Den muligheten bør vi bruke. Ikke ukritisk, men der det gir ikke bare økonomiske, men også samfunnsøkonomiske gevinster:

Enkelte legemidler som er nødvendige i et beredskapsperspektiv: De fleste legemidler som er nødvendige i en krise eller i en uforutsett situasjon er enkle, velprøvde legemidler som har gått av patent. Med egenproduksjon kan vi øke selvforsyningsgraden, forsyningssikkerheten og styrke beredskapen.

Smalspektrede antibiotika, som også Jahre og Årdal bruker som eksempel: Antibiotikaresistens (AMR) er en global trussel mot helse, både hos mennesker og dyr. I Norge er situasjonen bedre enn i de fleste land. Vi har noen særlige utfordringer, men også noen særlige forpliktelser.

Det er kun et begrenset antall produsenter globalt, og det er stadig mangelsituasjoner. Norsk egenproduksjon av smalspektrede antibiotika vil være viktig for egen forsyningssikkerhet, men også i den globale kampen mot AMR.

Norsk produksjon kan etableres raskt ved å ta i bruk kompetansen og kapasiteten i de produksjonsmiljøene vi har, som har potensial til å produsere langt flere produkter enn i dag. Kompetanse er et nøkkelord. Produksjonen er kompetanseintensiv og krever at vi har en kritisk masse av kompetanse. Det er den største flaskehalsen for å bygge en helsenæring i Norge. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.