Misforstått miljødebatt

Elbilpolitikken koster samfunnet store summer i form av tapte avgifter (subsidier), og gir liten nytteeffekt for det globale klimaet. Derfor mener forfatteren det er et totalt mislykket miljøtiltak. Foto: Fredrik Bjerknes
Elbilpolitikken koster samfunnet store summer i form av tapte avgifter (subsidier), og gir liten nytteeffekt for det globale klimaet. Derfor mener forfatteren det er et totalt mislykket miljøtiltak. Foto: Fredrik Bjerknes
Publisert 10. July 2017, kl. 18.46Oppdatert 12. October 2017, kl. 08.25