Innlegg: Oslofjorden er langt fra død

Fjorden og økosystemet er langt mer mangfoldig og levende enn bekymringsmeldingene skulle tilsi. Gjennomføres nødvendige tiltak, kan Oslofjorden bli en suksesshistorie.

Indre Oslofjord har hatt store forekomster av dyreplankton de siste årene, inkludert hoppekreps, et viktig byttedyr for brisling og sild, og krill, skriver biologiprofessorene.
Indre Oslofjord har hatt store forekomster av dyreplankton de siste årene, inkludert hoppekreps, et viktig byttedyr for brisling og sild, og krill, skriver biologiprofessorene.Foto: Øyvind Elvsborg
Publisert 5. November 2021, kl. 18.48Oppdatert 5. November 2021, kl. 18.48