Elbiler reduserer forurensning og CO 2-utslipp i Norge, men hvor miljøvennlige er de i et i et globalt perspektiv?

Elbiler krever store mengder metaller til batterier, sjeldne metaller som må produseres ei andre land, hvor gruvene gir stor forurensning og også energiforbruk med utslipp av CO 2.

Elbiler forurenser mindre når de kjører i Norge, men produksjonen av bilene, og særlig de store batteriene, krever altså veldig store mengder metaller og også energi, som må produseres et annet sted.

Mange av metallene – blant annet sjeldne jordartsmetaller, litium, kobber, sink, kadmium og kobolt – forekommer i små konsentrasjoner i bergarter, slik at det må sprenges ut mye fjell for hvert kilo metall som produseres.

Mineralene må først utvinnes ved gruvedrift og anrikes ved forskjellige separasjonsprosesser (blant annet såkalt flotasjon) og smelteprosesser før det kan produseres metaller og legeringer av høy kvalitet.

Det er stort energiforbruk knyttet til gruvedrift og produksjonen av de forskjellige metallene, og mye av dette vil være fossil energi som vil gi CO 2-utslipp. Det gjelder også gjenvinning av metallene.

Slik gruvedrift gir stor forurensning der metallene produseres, men i Norge vil vi helst ikke ha gruver. Metallene i elbiler produseres for en stor del i fattige land som ikke kan si nei til gruvedrift.

På denne måten sørger vi for at mye av forurensningene også fra elbiler for det meste skjer utenfor Norge.

Norge kan imponere med en høy andel av elektriske biler, men hvis større land i Europa og ellers i verden skulle forsøke å gjøre det samme ville vi raskt slippe opp for metaller på en global skala.

Det er urealistisk å tro at elektrifisering av biler vil kunne bli en global løsning, fordi det vil kreve for store ressurser når det gjelder metaller. Det er også et spørsmål hvordan elbilene i andre land for eksempel i Afrika og Asia skal få miljøvennlig energi til å lade bilene.

Det holder ikke å redusere utslipp av CO 2 og andre forurensninger i Norge hvis den globale effekten blir motsatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.