Marius Nordby, jurist, og Daniel Spiro, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Krev forsikring mot forurensning

Krav om forsikring mot forurensning kan løse striden i Førdefjorden. Blir forsikringen for dyr, er neppe gruven god samfunnsøkonomi.

Publisert: Oppdatert:

Om det foreligger en viss risiko for stor miljøskade, er spørsmålet hvem som i så fall må bære den risikoen og ansvaret dersom skader oppstår. Her fra det omstridte Engebøfjellet på venstre side av bildet.
Om det foreligger en viss risiko for stor miljøskade, er spørsmålet hvem som i så fall må bære den risikoen og ansvaret dersom skader oppstår. Her fra det omstridte Engebøfjellet på venstre side av bildet. (Foto: Luca Kleve-Ruud)