Debatten om å tillate gruvedeponi i Førdefjorden for inntil 200 millioner tonn gruveavfall fra Nordic Minings planlagte rutilgruve i Engebøfjellet har rast i et års tid. Mange har frarådet deponiet på grunn av risiko for omfattende og uoversiktlige miljøskader. Andre, inklusive regjeringen, mener risikoen for miljøet er liten og peker på at gruvedriften vil skape 300 arbeidsplasser i regionen.