Dagens Næringsliv avslørte 7. september flere kritikkverdige forhold i gjenvinningen av husholdningsplast. Vi er sjokkert over klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Miljødirektoratets totale ansvarsfraskrivelse i plastdebatten. Nå utfordrer vi regjeringen til å komme på banen med tiltak som monner. Plastforurensning er et stort og voksende miljøproblem. Likevel ligger Norge håpløst på etterskudd med å oppfylle EUs krav om gjenvinning av plast.

Regjeringen må nå sette egne ambisiøse mål om redusert plastforbruk og langt høyere gjenvinningsgrad. Her er noen virkemidler som raskt kan settes i gang:

  • Forbud mot plastemballasje som ikke lar seg enkelt resirkulert. Det betyr i klartekst et forbud mot bruk av svart plast og plast som inneholder for mange komponenter til å kunne gjenvinnes.
  • Innfør en høy avgift på bruk av ny plast, slik at bruk av gjenvunnet plast blir et billigere og foretrukket alternativ.
  • Innfør en merkeordning på emballasje som gir sann og forståelig informasjon til forbrukerne, og fjern straks det latterlige «Grønt Punkt»-merket, som har villedet norske forbrukere i mange år.

Vi vil raskt ha på plass et utvidet produsentansvar som dekker et produkt og emballasjen hele veien fra produksjon via innsamling til ombruk eller nytt produkt. Dette er nødvendig for å understøtte den sirkulære revolusjonen vi skal gjennom de neste årene.

Regjeringen må nå innføre tydeligere krav og reguleringer. Tiden for ansvarsfraskrivelse er over.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.