Innlegg: Grønnvasking fra Sintef om havbunnsmineraler

Lars Sørum og Sintef viderefører i sitt innlegg en rekke myter som forenkler, fordummer og grønnvasker historien om havbunnsmineraler.

Klumper av sulfid finnes det også på norsk sokkel, også disse med en svært høy konsentrasjon av sjeldne mineraler fra jordens indre.
Klumper av sulfid finnes det også på norsk sokkel, også disse med en svært høy konsentrasjon av sjeldne mineraler fra jordens indre.Foto: Tommy Ellingsen
Publisert 11. October 2021, kl. 11.48Oppdatert 11. October 2021, kl. 11.48