Professor Nils Chr. Stenseth hevder i et innlegg i DN 24. juni at staten har stjålet hans pensjonsopptjening. Det er feil, og jeg bidrar gjerne til den oppklaring som Stenseth etterlyser.

Utgangspunktet her er at staten aldri har lovet hverken Stenseth eller andre offentlig ansatte en viss fordeling av pensjonsutbetalingen mellom folketrygden, som utbetales av Nav, og tjenestepensjonen, som utbetales av den offentlige tjenestepensjonsordningen.

Det staten derimot har lovet, er at offentlig ansatte i Stenseths aldersgruppe – gitt full opptjening og at de tar ut folketrygden og tjenestepensjonen på samme tidspunkt – får en pensjon som tilsvarer omtrent to tredjedeler av sluttlønnen.

Etter pensjonsreformen i 2011 kan man velge å ta ut folketrygden fra Nav samtidig som man fortsetter i arbeid. Jo senere man tar ut folketrygden, jo høyere blir årlig pensjon. De som velger å ta ut pensjonen tidlig, får pensjonen utbetalt over flere år, men med et lavere årlig beløp. Om man ønsker dette er opp til den enkelte, men tjenestepensjonen kompenserer ikke for at folketrygden blir lav fordi den er tatt ut tidlig.

Stenseth hopper også, behendig nok, over at pensjonsordningen er en forsikringsordning. Ikke alle er så heldige som Stenseth at de beholder god helse og samtidig har en arbeidssituasjon som gjør det mulig å fortsette i arbeid også etter fylte 70 år. For dem som på grunn av sykdom eller ulykke må forlate arbeidslivet lenge før oppnådd pensjonsalder, inneholder tjenestepensjonen rett til en god uføreytelse. Tjenestepensjonen har også regler som tilgodeser etterlatte.

Tjenestepensjonsordningen gir med andre ord en god trygghet for alle offentlige ansatte. Det kalles ikke tyveri, det kalles forsikring.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.