Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utfordres om mobilsvindel i DN 23. februar, fra administrerende direktør Lars-Henrik Gundersen i NorSIS. Han belyser et viktig tema. Mobilsvindel rammer i dag både forbrukere, næringsliv og staten.

Nkom jobber på flere nivåer for å hindre svindel og styrke Norges digitale grunnmur.

Nkom er en aktiv regulatør i Europa i bekjempelsen av nummermanipulering eller «spoofing». Helt fra 2013 har det eksistert en egen bransjenorm om dette. Tilbydernes plikter til å sperre spoofet trafikk er også nedfelt i ekomforskriften § 6–1. Dette har resultert i at det norske markedet er relativt fritt for nasjonal spoofing.

Utfordringene ligger i trafikk som kommer fra utlandet.

Nkom etablerte i 2019 en egen «task force» hvor vi sammen med norske tilbydere har fått på plass kontrollmekanismer og tiltak som daglig blokkerer titusenvis av svindelforsøk fra utlandet rettet mot norske brukere. Tiltakene nytter.

Vi ser for eksempel at omfanget «microsoft-svindel» har gått betydelig ned. Kampen mot svindlerne fortsetter, og tiltakene leder nettopp til at ansvaret ikke legges på folk flest.

Folk flest må likevel ha tilgjengelig og god informasjon om svindelmetodene og hva en kan gjøre dersom en rammes av svindel.

I den kontinuerlige jakten etter løsninger er Nkom i dialog med amerikanske myndigheter og standardiseringsorganer om deres utrulling av attesteringsløsningen Stir/shaken. Løsningen innebærer kort fortalt at en samtale attesteres når den opprettes, slik at mottager kan vite at samtalen er reell eller «trusted».

En utfordring med løsningen er at den ikke attesterer internasjonal trafikk, og at det per nå ikke eksisterer organer som kan påta seg koordineringen av en europeisk attesteringsløsning.

En særnorsk attesteringsmodell kan likevel ha en effekt ved at en del av den nasjonale trafikken får et kvalitetsstempel. Samtidig vil øvrig trafikk ikke få dette stempelet, med de konsekvenser for tilliten det vil ha. Nkom vil sammen med tilbyderne vurdere om fordelene overstiger ulempene for innføring av en egen attesteringsmodell. Ingen europeiske land har per nå gjennomført Stir/shaken.

Frankrike skal etter planen gjennomføre dette i 2023. Storbritannia planlegger en høring om løsningen mot slutten av dette året.

Arbeidet mot internasjonal spoofing krever utstrakt internasjonalt samarbeid. Anførselen fra NorSIS om at Nkom skyver ansvaret over på folk flest, medfører ikke riktighet. Nkom har sammen med andre lands ekom-myndigheter utarbeidet en oversikt over ulike tiltak og anbefalinger. Gjennom samarbeidet er også det europeiske standardiseringsorganer ETSI utfordret til å utarbeide nye standarder.

Tilliten til telefonnummer og mobilnettene må opprettholdes. Bruk av mobiltelefonen skal være trygt for folk flest.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Tilliten til telefonnummer og mobilnettene må oppretthold