DNs Bård Bjerkholt inviterer 14. juni til debatt om hvorvidt selskap bør tjene penger. Det blir en kort debatt. Svaret er ja.

Dersom noen skulle mene noe annet blir debatten helt uinteressant.

Aksjeselskapet er kanskje den aller viktigste oppfinnelsen i våre moderne samfunn. Uten ønske om å skape verdier kan denne oppfinnelsen ikke virkeliggjøres. Det sentrale spørsmålet er hvordan selskap og eierskap skal organiseres for å sørge for at selskapets verdier øker mest mulig. Hvilken fordeling er mest effektiv? Hvordan får vi de ulike partene – staten, eiere (og potensielle aksjonærer), arbeidstager, arbeidsgiver og kunder – til å bidra til økt verdiskaping?

Om selskapet går godt, kan vi tenke oss at staten får mer skatt, eierne økt utbytte, ledere og ansatte mer lønn, fabrikken et nytt renseanlegg og kundene et billigere produkt. Alle tiltakene – som bygger på at selskapet tjener penger – skaper verdier for aktørene i og rundt selskapet.

Vi trenger hverken kaste privat eiendomsrett på båten eller bytte ut aksjonærinteressen som overordnet kriterium med noe annet for å hevde at verdien om en rimelig fordeling mellom de ulike aktørene – som på forskjellig vis bidrar til verdiskapingen – er en legitim verdi. Snarere kan vi vel si at trepartssamarbeidet på mange måter nettopp har virkeliggjort kombinasjonen av eiendomsrett, aksjonærinteresse og rimelig fordeling.

Ja, selskap skal tjene penger, men premisset om penger er det samme som å alltid sette aksjonærens økonomiske interesser først, det kan vi gjerne diskutere videre. Og i en slik debatt tror jeg også at mange fremtidsrettede og samfunnsinteresserte aksjonærer vil være interessert i å bidra til et mer nyansert syn på aksjonærenes interesser.(Vilkår)