Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets skriver i DN 16. januar at eksportsektoren har en spesielt viktig plass i økonomien og er nødvendig for å sikre vårt velstandsnivå i fremtiden.

Høye oljepriser over tid har kamuflert at Norge er det OECD-landet som har tapt de største eksportandelene i volum de siste 20 årene. Fremover må norsk eksport utenom olje og gass vokse raskere for å kompensere for fallet i fremtidige oljeinntekter.

Derfor trenger Norge en eksportdugnad, et forpliktende samarbeid mellom næringslivet og myndighetene.

Her er tre forslag:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Næringslivet bør sette et nasjonalt mål om å doble eksport utenom olje og gass innen 2040. Eksportsatsingen må kobles med bærekraft- og klimamål. Status i dag er at norsk sysselsetting foregår i næringer som kan kategoriseres som grønne, mens eksporten i hovedsak kommer fra bransjer med høye klimagassutslipp.
  • Enkeltnæringer bør følge opp med egne eksportstrategier. Bruk de etablerte klyngene. Se til Storbritannia, der ti næringer har inngått brede sektoravtaler med myndighetene med konkrete mål om å skape arbeidsplasser og øke eksporten. I Danmark har myndighetene og industrien samlet satt et mål om å doble eksport av energiteknologi til nærmere 200 milliarder norske kroner innen 2030.
  • Regjeringen bør rette politikken inn mot å styrke norske bedrifters evne til å skalere internasjonalt. Næringsministeren har satt i gang en gjennomgåelse av aktører som Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Eksportkreditt Norge. Eksport pluss klima bør være hovedmålet for det nye virkemiddelapparatet.